Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na dvousemestrální kurz Větrání a klimatizace

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz

Větrání a klimatizace.

Obsahem základního kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace a je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, samostatné studium).

Kurz bude probíhat v termínech březen – červen 2015 a září – prosinec 2015 na Fakultě strojní, ČVUT v Praze a bude zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu a vykonání závěrečné zkoušky.

Účastnický poplatek činí 24 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 12. 3. 2015.

Bližší informace vč. přihlášky obdrží zájemci na adrese: www.fs.cvut.cz/go/KVK2015

Odborný garant kurzu: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Kontakt: Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz; 2 2435 2433

 
 
Reklama