Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz Solární tepelné soustavy 2011

Československá společnost pro sluneční energii, Společnost pro techniku prostředí a Třeboňské inovační centrum pořádá letos již třetí ročník kurzu Solární tepelné soustavy 2011. Tentokrát se uskuteční ve dvou turnusech - v květnu v Čechách a v září na Moravě.

Cílem kurzu je přinést projektantům a techniků, činným ve výstavbě věrohodné informace o racionálním využití sluneční energie a rozšířit jejich vědomosti o praktickém projektování solárních tepelných soustav a jejich prvků. Předpokládá se účast 25 až 30 (maximum) účastníků na každý turnus.

Vše o navrhování solárních soustav v novém projektu TZB-info

Jedná se o čtyřdenní kurz o projektování solárních tepelných soustav ve dvou turnusech: Čechy, Morava. Každý turnus (4 dny) je rozdělen do dvou částí po dvou dnech. Každá část se koná v jiné lokaci. (Čechy: Praha-Třeboň, Morava: Kroměříž-Ostrava). První část kurzu je vždy zaměřena na teoretické základy (sluneční záření, teorie kolektorů a akumulace), druhá část pak na praktické projektování solárních tepelných soustav pro různé aplikace (příprava teplé vody, vytápění, ohřev bazénové vody, centralizované zásobování teplem, solární chlazení) v efektivní kombinaci s různými zdroji tepla (tepelná čerpadla, kotle pro spalování biomasy).

Projektant si má v rámci kurzu uvědomit využití sluneční energie v širších souvislostech. Nedílnou součástí kurzu jsou proto i obecnější přednášky, které mají přesah do souvisejících oborů (architektura, stavebnictví, biologie) nebo s využitím sluneční energie přímo souvisí (legislativa, energetická koncepce, fyzikální principy přenosu energie). Struktura programu přednášek se u obou turnusů mírně liší. Pokud je to možné, jsou pro přednášky, zvláště s přesahem do jiných oborů, využíváni místní experti.

V každé části kurzu jsou naplánovány exkurze na technicky zajímavé realizace nebo laboratoře (Praha – Solární laboratoř FS ČVUT v Praze, Třeboň - modulární solární skleník ENKI, Kroměříž – dlouhodobě monitorovaná velkoplošná solární soustava COPT, Ostrava – využití tepelných čerpadel, laboratoř pro zkoušení kotlů pro spalování biomasy). Tyto exkurze a diskuze nad realizacemi mají za cíl rozšířit vhled projektantů do problematiky.

Kurz je určen:

projektantům, technikům a pracovníkům činným ve výstavbě.

Témata přednášek:

Sluneční energie. Solární kolektory. Zásobníky tepla. Maloplošné a velkoplošné solární tepelné soustavy. Solární soustavy pro přípravu teplé vody, vytápění, bazény. Solární soustavy v systémech CZT. Solární chlazení. Solární soustavy v kombinaci s tepelnými čerpadly a kotli na spalování biomasy. Navrhování prvků solárních soustav. Hydraulická zapojení. Energetické bilancování. Zkušenosti z realizace a provozu. Ekonomické hodnocení a parametry. Dotační podpora.

Přednášející:

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Alfréd Gottas, doc. Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Michal Broum, Jiří Kalina, Petr Kramoliš, Ing. Ivan Beneš, Ing. Libor Novák, Ing. Lukáš Emingr, Ing. Miloslav Mužík, Ing. David Borovský, RNDr. Jan Pokorný.

Odborný garant kurzu: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu: Základy využití sluneční energie, návrh a bilancování solárních soustav

Místo konání: Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní

úterý 3. 5. 2011 8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky, 15.00 - 16.00 Exkurze do Solární laboratoře FS ČVUT v Praze
středa 4. 5. 2011 9.00 Přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky

2. část kurzu: Projektování, realizace a provoz solárních soustav

Místo konání: Třeboňské inovační centrum (TIC), Dukelská 145, Třeboň

úterý 10. 5. 2011 9.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 14.00 Exkurze do modulárního solárního skleníku, 14.00 - 16.15 Přednášky
středa 11. 5. 2011 9.00 Přednášky, 11.45 Oběd, 12.45 - 15.15 Přednášky, zakončení kurzu

Na závěr obdrží účastníci kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

Informace o moravských školeních v září včas zveřejníme.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

3. a 4. května 2011 Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6
10. a 11. května 2011 Třeboňské inovační centrum (TIC), Dukelská 145, Třeboň

Informace o moravských školeních v září včas zveřejníme.

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP, ČSSE 4000 Kč 4800 Kč
Pro ostatní 4800 Kč 5760 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, občerstvení účastníků v průběhu kurzu, materiály ke kurzu - publikace:

1) Matuška, T.: Sešit projektanta Solární tepelné soustavy
2) Jirka, V.: Skleněné rastry pro stavebnictví a architekturu
3) Matuška, T.: Názvoslovný výkladový slovník z oboru Solární tepelná technika
4) Tištěné sborníky přednášek z obou částí kurzu (powerpointové prezentace)

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování

Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 (stanice metra "A" + tramvaj) - tel.: 257 212 397, info@suz.cvut.cz
Hotely Bohemia - Regent, U Světa 750, Třeboň - tel.: 384 721 394, recepce@bohemia-regent.cz
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Mediální partneři STP:

Informace o moravských školeních v září včas zveřejníme.

 
 
Reklama