Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Kontrola klimatizačních systémů"

Třídenní kurz - Praha - 24. - 26. května 2010

V roce 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 277 / 2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Podle této vyhlášky jsou vlastníci budov s klimatizačními systémy povinni zajistit provádění pravidelných kontrol klimatizačních systémů.

Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou legislativou o kontrole klimatizačních systémů, s normami ČSN EN pro kontroly klimatizačních a větracích systémů i s teoretickými a praktickými podklady i postupy použitelnými při vlastních kontrolách klimatizačních systémů. Kromě přednášek zabývajících se klimatizačními systémy, výpočtem spotřeby tepla pro klimatizaci, měřením klimatizačních systémů a dalšími souvisejícími tématy, bude součástí kurzu i prezentace ukázkových kontrol a doporučené metodiky kontrol.

Věříme, že nabídka kurzu osloví jak projektanty, tak energetické auditory a ostatní odborníky, kteří se chtějí zákonem předepsanými kontrolami klimatizačních systémů zabývat.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant kurzu

Přednášející: prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Michal Duška, Ing. Jiří Frýba, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, prof. Ing. Jiří Petrák, CSc., Ing. Jan Vidim, Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

PROGRAM KURZU:

PONDĚLÍ 24. 5. 2010

08.30 Prezence
09.00 Zahájení kurzu
Směrnice EU, zákony a vyhlášky ČR o hospodaření energií, energetické náročnosti budov a kontrole
klimatizačních a větracích systémů
Normy ČSN o kontrolách klimatizace a větrání
Přehled a třídění klimatizačních a větracích systémů, jejich výhod a použití
Přehled a třídění zdrojů chladu a tepelných čerpadel
Výkony klimatizačních systémů (včetně chlazení) a větracích systémů, jmenovité parametry, principy
dimenzování výkonů (včetně změn stavu vzduchu v klimatizaci a větrání)
15.30 Závěr 1. dne kurzu

ÚTERÝ 25. 5. 2010

09.00 Spotřeba energie na klimatizaci (včetně chlazení) a větrání budov, metody předpovědi spotřeby energie
Projektová dokumentace klimatizačních a větracích systémů, včetně požadavků na související profese
Systémy měření a regulace
Uvádění klimatizačních systémů do provozu
Metody snižování spotřeby energie na klimatizaci a větrání

a) Zpětné získávání tepla v klimatizačních a větracích systémech
b) Využití kondenzačního tepla, volné chlazení
15.30 Závěr 2. dne kurz

STŘEDA 26. 5. 2010

09.00 Pasivní a nízkoenergetické chlazení budov
Měření a ověření parametrů klimatizačních systémů
Příklad kontroly klimatizačního zařízení
15.30 Závěr 3. dne kurzu

V programu kurzu je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Datum a místo konání

24. - 26. 5. 2010 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 2900 Kč 3480 Kč
Pro ostatní 3400 Kč 4080 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama