Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz "Snižování hluku a vibrací - 2. část"

Praha - 29. 11. 2012, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Kurz je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Kurz navazuje na 1. část. Jednotlivá probíraná témata budou rozšířena o ukázku praktických příkladů a řešení.

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

PROGRAM KURZU:

  1. Výpočty hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu při různých interferencích a prostorovém uspořádání
  2. Šíření zvuku v reálném prostředí
  3. Hluk vzduchotechnických zařízení
  4. Zdroje hluku - ventilátory, čerpadla, kompresory, transformátory
  5. Základy stavební akustiky a pružné ukládání

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

čtvrtek 29. 11. 2012 8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Místo konání kurzu

Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 1083 Kč 1300 Kč
Pro ostatní 1333 Kč 1600 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

ODBORNÝ GARANT KURZU: doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Mediální partneři STP

 
 
Reklama