Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na IX. sympozium GREEN WAY

Dovolujeme si Vás pozvat na spolkové setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov.

Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

  • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
  • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
  • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
  • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
  • pro pracovníky provozu a správy budov.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ODBORNÁ ČÁST – BLOKY PŘEDNÁŠEK

Právní postavení projektanta TZB
Výklady a pochybnosti o závaznosti smluv, uzavíraných podle NOZ, zrušení smlouvy — zrušit před počátkem jejího plnění — příklady ze soudní praxe
Honoráře za projektovou a odbornou činnost v rámci přípravy, realizace a provozování staveb
Ekodesign 2018 a úspory energie
Facility management z hlediska provozování a údržby techniky prostředí
Zavádění BIM pro obory TZB v praxi
Požární bezpečnost staveb
Volba a použití nových druhů chladiv
Snižování hluku a vibrací
Větrání kanceláří
Mikroklima rezidenčních objektů a prostor pro vzdělávání
Energetická náročnost a kvalita prostředí budov
Dotace a státní podpora pro úspory energie
Technická zařízení budov na Slovensku

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Aktuální program najdete zde

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Pondělí 22. 10. 2018 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál, začátek v 19 h, plánované ukončení ve 23. h.

Občerstvení formou rautu. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Datum a místo konání

22. a 23. října 2018, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

Vstup na odbornou část sympozia

Vstup na odbornou část sympozia je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma.

Vstup na společenskou část sympozia

Cena vstupenky na společenský večer 3500 Kč (cena pro účastníka sympozia a jeho doprovodnou osobu, cena je uvedena včetně DPH)
Vstupenky na společenský večer je možné objednat emailem na adrese stp@stpcr.cz společně s účastí na odborné části sympozia nebo zaslat vyplněnou přihlášku s objednávkou vstupenek na společenský večer.

Úhrada vstupenky na společenský večer

Na základě zaslání závazné objednávky vstupenky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.

Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Případná změna programu vyhrazena.

HLAVNÍ PARTNEŘI


IX. sympozium Green Way bude realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 — 2021 — Program EFEKT 2 na rok 2018.

 
 
Reklama