Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Kontrola klimatizačních systémů 2011"

Třídenní kurz - Praha - 6. - 8. června 2011

V roce 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 277 / 2007 Sb. o kontrole klimatizačních systémů. Podle této vyhlášky jsou vlastníci budov s klimatizačními systémy povinni zajistit provádění pravidelných kontrol klimatizačních systémů.

Účastníci kurzu budou seznámeni s platnou legislativou o kontrole klimatizačních systémů, s normami ČSN EN pro kontroly klimatizačních a větracích systémů i s teoretickými a praktickými podklady i postupy použitelnými při vlastních kontrolách klimatizačních systémů. Kromě přednášek zabývajících se klimatizačními systémy, výpočtem spotřeby tepla pro klimatizaci, měřením klimatizačních systémů a dalšími souvisejícími tématy, bude součástí kurzu i prezentace ukázkových kontrol a doporučené metodiky kontrol. Kurz byl dále doplněn o doporučené postupy kontrol konkrétních klimatizačních zařízení zastoupených na území ČR.

Věříme, že nabídka kurzu osloví jak projektanty, tak energetické auditory a ostatní odborníky, kteří se chtějí zákonem předepsanými kontrolami klimatizačních systémů zabývat.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant kurzu

Přednášející: prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Michal Duška, Ing. Jiří Frýba, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Luděk Mareš, prof. Ing. Jiří Petrák, CSc., Ing. Jan Vidim, Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. a další

PROGRAM KURZU:

PONDĚLÍ 6. 6. 2011

08.30 Prezence
09.00 Zahájení kurzu
Směrnice EU, zákony a vyhlášky ČR o hospodaření energií, energetické náročnosti budov a kontrole klimatizačních a větracích systémů
Normy ČSN o kontrolách klimatizace a větrání
Přehled a třídění klimatizačních a větracích systémů, jejich výhod a použití
Přehled a třídění zdrojů chladu a tepelných čerpadel
Výkony klimatizačních a větracích systémů, jmenovité parametry, principy dimenzování výkonů
Snižování energetické náročnosti klimatizačních systémů
16.00 Závěr 1. dne kurzu

ÚTERÝ 7. 6. 2011

09.00 Spotřeba energie na klimatizaci (včetně chlazení) a větrání budov, metody předpovědi spotřeby energie
Projektová dokumentace klimatizačních a větracích systémů, včetně požadavků na související profese
Systémy měření a regulace
Uvádění klimatizačních systémů do provozu
Měření a ověření parametrů klimatizačních systémů
Příklad kontroly klimatizačního zařízení
Metodika kontrol klimatizačních zařízení
16.00 Závěr 2. dne kurzu

STŘEDA 8. 6. 2011

09.00 Kontroly klimatizačních zařízení jednotlivých výrobců
Daikin Airconditioning CE, Mitsubushi, C. I. C Jan Hřebec, Robatherm, Flair
15.00 Závěr 3. dne kurzu

V programu kurzu je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Datum a místo konání

6. - 8. 6. 2011 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 2900 Kč 3480 Kč
Pro ostatní 3400 Kč 4080 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

KURZ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE HODNOCEN 3 KREDITNÍMI BODY.

Mediální partneři STP:


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...