Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Klimatizační systémy s nízkými energetickými nároky

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí

Program semináře:

8.30 Prezence účastníků
8.45 Zahájení a úvod semináře
9.00 Optimalizace decentrálních chladivových klimatizačních systémů s využitím návrhových programů - Ing. Marek Begeni
9.45 Moderní způsob větrání a chlazení s využitím indukčních jednotek nové generace - Ing. Jiří Procházka
10.30 Přestávka na kávu a občerstvení
10.45 Chlazení s využitím 100% rekuperace tepla a zvýšením celkového faktoru účinnosti - Bc. Radek Begeni
11.30 Sorpční chlazení s využitím alternativních zdrojů energie - Bc. Radek Begeni
12.15 Technické aspekty navrhování komfortní klimatizace - doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
13.00 Diskuse a závěr semináře

Pořadí přednášek se může na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

Společnost Sokra s. r. o. již přes 20 let dodává systémy klimatizace, ventilátorové konvektory, chladiče kapalin, tepelná čerpadla, chladicí věže, sorpční chladicí jednotky, indukční jednotky a příslušenství pro montáž a servis, . Odbornou přednášku na téma “Technické aspekty navrhování komfortní klimatizace” přednese významný odborník ze strojní fakulty ČVUT v Praze doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, klimatizace, vytápění a chlazení, facility a property manažery a technické pracovníky.

ODBORNÝ GARANT:

Ing. Marek Begeni

POŘADATEL:

SOKRA, s. r. o.
Na Návsi 33, 251 01 Čestlice
Tel.: 272 088 370, fax: 272 088 371
E-mail: info@sokra.cz
http://www.sokra.cz

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádající firmy Sokra s. r. o.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditní bodem.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

18. 2. 2014 Plzeň - Plzeňský Prazdroj - reprezentační prostory, U Prazdroje 7
19. 2. 2014 České Budějovice - Hotel Malý pivovar, Karla IV. 8 - 10
20. 2. 2014 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice
26. 5. 2014 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
27. 5. 2014 Brno - Hotel International, Husova 16
28. 5. 2014 Zlín - Hotel Moskva, nám. Práce 2512
29. 5. 2014 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6

PODMÍNKY ÚČASTI:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují, přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SEMINÁŘE:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz,
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama