Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firma LDM spol. s r. o.

si Vás dovoluje pozvat na seminář

VENTILY 2006

pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí

18. 4. 2006 Hradec Králové
19. 4. 2006 Ostrava
20. 4. 2006 Brno
25. 4. 2006 Liberec
26. 4. 2006 Praha
27. 4. 2006 Plzeň

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.


Seminář je zaměřen na efektivní navrhování regulačních armatur, jejich konstrukční uspořádání a zařazení armatur do regulovaných okruhů.

Představeny budou novinky ve výrobním programu LDM a aktualizovaná verze výpočtového programu pro návrh regulačních armatur "Ventily 2006".

Seminář je určen pro projektanty, provozovatele, technické pracovníky v oblastech vytápění, centralizovaného zásobování teplem, teplárenství a průmyslových procesů.

Každý účastník semináře obdrží aktuální katalog doplněný o novinky v oblasti ventilů a pohonů, výpočtový program pro návrh regulačních ventilů a výpočtový kotouček pro rychlé určení nebo kontrolu regulačního ventilu.

Termíny a místa konání seminářů:

18. 4. 2006 Hradec Králové - Amber Hotel Černigov
Riegrovo nám. 1494
19. 4. 2006 Ostrava - Hotel Imperial
Tyršova 6
20. 4. 2006 Brno - Hotel International
Husova 16
25. 4. 2006 Liberec - Centrum Babylon
Nitranská 1
26. 4. 2006 Praha - Budova ČSVTS
Novotného lávka 5, sál č. 217
27. 4. 2006 Plzeň - Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 7

Program semináře:

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 09.15 Zahájení - představení firmy
09.15 - 11.00 Odborné přednášky
  • Teorie regulačních armatur
  • Regulační armatura v regulovaném okruhu
  • Regulační ventily LDM
11.00 - 11.30 Občerstvení
11.30 - 12.30 Odborné přednášky
  • Regulace diferenčního tlaku
  • Ucpávky a kuželky regulačních armatur
  • Představení nové verze výpočtového programu pro návrh ventilů LDM "Ventily 2006"
12.30 - 13.00 Diskuse
13.00 Závěr

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádající firmy LDM spol. s r. o.

Odborní garanti:

Ing. Jiří Doubrava
Ing. Tomáš Suchánek

Pořádá:

LDM, spol. s r. o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 502 511, fax: 465 533 101
e-mail: sale@ldm.cz, www.ldm.cz

Organizační zajištění semináře:

Společnost pro techniku prostředí
(kontakt viz níže)

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují, přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pro přihlášení můžete využít níže uvedené on-line přihlášky.

 
 
Reklama