Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Větrání a vytápění nízkoenergetických domů"

Název akce: Větrání a vytápění nízkoenergetických domů
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Obytné prostředí
Datum konání: 25. března 2008
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Vložné: členové STP - 773 Kč, ostatní 992 Kč
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Současný trend ve výstavbě obytných a občanských budov směřuje všeobecně, a v zemích EU pak zvlášť, k návrhu nízkoenergetických a pasivních koncepcí s radikálně sníženou spotřebou tepla na vytápění a větrání až o 90 % a současně ke zkvalitnění jejich mikroklimatu vůči současným stavbám. Tento trend je již nezvratitelný a podíl takto racionálně navrhovaných objektů se prudce zvyšuje.

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost s praktickými zásadami a zkušenostmi uplatňovanými při koncepci, návrhu, výstavbě i provozu těchto budov, zvlášť pak s důrazem na jejich větrací, otopné i chladicí systémy, uplatňované dnes již hromadně v zemích EU včetně ČR, a zároveň s praktickými příklady návrhu soustav a jejich dimenzování.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Ing. Petr Morávek, CSc.
odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 13.00 Zahájení
Teplovzdušné vytápění rodinných domů v zahraničí - prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních domů - Ing. Petr Morávek, CSc.
Mikroklimatické podmínky nízkoenergetických staveb - Ing. Zuzana Mathauserová
Zkušenosti se zateplenými domy v SRN - Ing. M. Kopřiva, M.Sc.
Problematika těsnění oken v nízkoenergetických stavbách z hlediska větrání - doc. Ing. Karel Papež, CSc.
Vzduchotechnika a energie - prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.
Zkušenosti z provozu pasivního rodinného domu - M. Jindrák
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

25. 3. 2008 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská - dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 773,- Kč
pro ostatní 992,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

   

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení.

 
 
Reklama