Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz "Snižování hluku a vibrací"

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.

Kurz je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

PROGRAM KURZU:

  1. Základy technické akustiky
  2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
  3. Šíření zvuku potrubními systémy VZT
  4. Mechanické a aerodynamické zdroje hluku
  5. Pružné ukládání strojů
  6. Návrh tlumičů hluku
  7. Měření hluku
  8. Hodnocení hluku
  9. Metody boje proti hluku

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

středa 30. 5. 2012    8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 - 15.00 Přednášky

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Místo konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV)

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 1250 Kč 1500 Kč
Pro ostatní 1500 Kč 1800 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení. Účastníci obdrží v rámci ceny kurzu publikaci : Nový R.: Snižování hluku a chvění, Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2009.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

ODBORNÝ GARANT KURZU: doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP

 
 
Reklama