Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2015

20. a 21. října 2015, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Vážení,
dovoluji si Vás jménem odborné sekce Integrované navrhování a hodnocení budov pozvat na VI. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2015. Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA:

ÚTERÝ 20. 10. 2015 - SMETANŮV SÁL

8:30 Prezence
9:00 Zahájení sympozia, vystoupení partnerů sympozia, organizační informace
10.00 Energetická náročnost budov — mýty a skutečnost
Směřování budov s téměř nulovou spotřebou energie
NOVELA ZÁKONA č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů — PENB
Co prakticky znamená pojem „budova s téměř nulovou spotřebou energie“
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie pohledem architekta
14.00 Větrání obytných budov
Právní (hygienické) předpisy a obytné budovy
Větrání obytných budov — povinnost či nikoliv?
Zkušenosti z realizace nuceného větrání bytových objektů
16.00 Z deníku soudního znalce Problematika alternativních zdrojů energie, klimatizace a větrání, vytápění a TZB, kvalita vody

ÚTERÝ 20. 10. 2015 - RESTAURACE AUTOKLUB

10:00 Co trápí projektanta TZB — Eco design (diskuze)
14:00 Snižování hluku a vibrací
Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, doby dozvuku — legislativa a praktické příklady
Akustika — teorie v praxi, zajímavosti z praxe
Využití akustické kamery
Současná hluková legislativa v praxi a výklad zákona o ochraně zdraví v části hlukové problematiky i Nařízení vlády

ÚTERÝ 20. 10. 2015 - SKY CLUB

10:00 Studentská soutěž
12:00 Co trápí projektanta TZB — dokumentace

ÚTERÝ 20. 10. 2015 - SALONEK AERO

14:00 Právní prostředí v FM

ÚTERÝ 20. 10. 2015 - SALONKY

10:00 Větrání škol
Právní a normativní předpisy / chystané změny
Skryté nebezpečí radonu
Větrání škol — obecné požadavky
Zkušenosti z realizací nuceného větrání
Potřeba energie na větrání škol
17:30 Závěr odborné části 1. dne sympozia

Závěr odborné části 1. dne sympozia

9:00 Ze života budov se systémy VAV
11.00 Větrání a klimatizace datových center
Proudění vzduchu v datových centrech
Jednotky pro chlazení datových center
Úsporné chlazení ICT technologií
Chlazení datových center
Spotřeba energie na chlazení datových center
13.00 Ozvěny z Třeboně — vybrané příspěvky z Konference Vytápění Třeboň 2015

STŘEDA 21. 10. 2015 - SALONEK AERO

11:00 Provozování systémů TZB
Vliv řídicího systému na energetickou náročnost budov
Rekuperace tepla
Implementace CAMF
Aktuality právního prostředí v oblasti TPS
Výstavba objektu Národní technické knihovny
Provoz objektu Národní technické knihovny
14.30 Závěr sympozia
16.00 Exkurze — Národní technická knihovna

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým téma-tům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informa-ce o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

V programu sympozia je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Aktuální program je zveřejněn zde.

DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA

SPOLEČENSKÝ VEČER

Úterý 20. 10. 2015 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál, začátek v 19 h.
Občerstvení formou rautu, k tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání
20. a 21. října 2015, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

2. Vstup na odbornou část sympozia
Vstup na odbornou část sympozia pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB je zdarma na základě přihlášení nejpozději do 13. 10. 2015.

3. Vstup na společenskou část sympozia
Cena vstupenky na společenský večer 3500 Kč
(cena pro účastníka sympozia a jeho doprovodnou osobu, cena je uvedena včetně DPH)
Vstupenky na společenský večer je možné objednat onli-ne na www.stpcr.cz společně s účastí na odborné části sympozia nebo zaslat vyplněnou přihlášku s objednávkou vstupenek na společenský večer.

4. Úhrada vstupenky na společenský večer
Na základě zaslání závazné objednávky vstupenky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Ubytování
Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.
Doporučené ubytování: ČVUT - Masarykova kolej, Praha 6, Thákurova 1 (metro “A” Dejvická), tel. 233 051 111, 233 051 237, www.masarykovakolej.cz

6. Ostatní podmínky
Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.
Případná změna programu vyhrazena.

7. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí děkuje za spolupráci a podporu
při přípravě VI. sympozia INHOB 2015 partnerům sympozia.

 
 
Reklama