Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Hluk a chvění v technice prostředí"

Kurz proběhne dne 27.2.2007 a je určen pro osoby a firmy zabývající se měřením a vyhodnocováním hluku, dále pro projektanty (VZT, vytápění, stavební a další profese), investory, provozovatele, pracovníky ve státní správě a další. Účast hodnocena 1 bodem.

Název akce: Hluk a chvění v technice prostředí - Platná hluková legislativa k zákonu o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb. - volně navazující na kurz z 25. 9. 2006; Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Druh akce: Kurz
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí
Org. zajištění: STP - Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 27.2.2007
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Vložné: Pro členy STP - 1190,- Kč; ostatní 1428,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na semináři hodnocena 1 bodem.

Vzhledem k podstatné změně hlukové legislativy k zákonu o veřejném zdraví má kurz za cíl seznámení posluchačů s novým nařízením vlády, které je v platnosti od 1. června 2006 a kterým se ruší původní NV č. 502/2000 Sb. v platném znění. Toto nové NV vychází z ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Přednášky budou zaměřené hlavně na hluk a vibrace na pracovišti, dále pak na některé vybrané části hluku v komunálním prostředí.

Další informace budou z oblasti měřicích zařízení. S ohledem na posun připravovaných dalších úprav v hlukové legislativě nedojde do doby konání kurzu k úpravě metodických návodů, budou však poskytnuty informace o aktuálním stavu hlukové otázky z pohledu Ministerstva zdravotnictví ČR. Část kurzu bude věnována zpracování hlukových studií.

Kurz je určen:

Pro osoby a firmy zabývající se měřením a vyhodnocováním hluku, dále pro projektanty (VZT, vytápění, stavební a další profese), investory, provozovatele, pracovníky ve státní správě a další. Pro všechny, kteří se mohou dostat v rámci své činnosti do problémů týkajících se hluku, s tím, že ze zákona jsou povinni zajistit, aby jimi navržené a provozované zdroje hluku nepřekračovaly stanovené hygienické limity hluku.

Přednášející:

Ing. Zdeněk Jandák, CSc., Ing. Tomáš Hellmuth, Ing. Dana Potužníková - zpracovatelé legislativy

Časový program kurzu:

08.30 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 11.30 Informace o stavu v přípravě změn v hlukové legislativě - zákon, NV, metodické návody
Standardní metody posuzování hluku a vibrací v pracovním prostředí
Nové požadavkové normy na zvukoměrnou techniku a vibrometry
11.30 - 12.30 Přestávka - občerstvení
12.30 - 15.00 Některé vybrané části NV č. 148/2006 Sb. týkající se hluku v komunálním prostředí, zejména zkušenosti za dobu platnosti NV
Hlukové studie
15.00 Diskuse, předpokládané ukončení kurzu

Informace pro účastníky kurzu:

1. Datum a místo konání

27. 2. 2007 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1190 Kč
- pro ostatní 1428 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Na kurz se můžete přihlásit pomocí on-line přihlášky na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Odborný Garant kurzu

Ing. Olga Mikulová

Mediální partneři STP


 
 
Reklama