Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Vytápění a větrání v moderních úsporných budovách

v rámci doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2016

Datum a místo konání:

Středa 21. 9. 2016, 14:00–17:30 h
PVA Expo Praha, Beranových 667, Praha 9 - Letňany, vstupní hala I., sál č. 2

Odborný garant:

Společnost pro techniku prostředí – doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Účast na semináři je zdarma v rámci vstupného na veletrh, bez předchozí registrace.

Přednášky budou zaměřeny na systémy větrání a vytápění, které patří k nejdůležitějším energetickým systémům v moderních úsporných budovách. Pozornost bude věnována koncepci těchto systémů, zkušenostem s navrhováním a jejich praktickému provozu. Zmíněny budou i zkušenosti s provozem solárních soustav, využití tepelného čerpadla a akumulace tepla.

Program semináře:

14:00Zahájení
Kvalita prostředí a energetická náročnost

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB)
14:30Větrání budov s nízkou spotřebou energie
Ing. Zdeněk Zikán
(Firma ATREA spol. s. r. o.)
15:00Navrhování a provozování solárních soustav
Ing. Helena Křišíková, Ph.D.
(Firma REGULUS spol. s r.o.)
15:30Koncept úsporné administrativní budovy
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, UCEEB)
16:00Využití tepelného čerpadla pro rekuperaci tepla z větracího vzduchu
Ing. Tomáš Adamec, Ph.D.
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB)
16:30Zkušenosti s lokálním větráním bytů a domů
Ing. Miloslav Chlum
(Firma Lunos)
17:00Příklady realizací dlouhodobé akumulace tepla
Ing. arch. Martin Kny
(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra TZB)
17:30Diskuse, závěr semináře
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Případná změna programu vyhrazena

 
 
Reklama