Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání

Dvousemestrální kurz Klimatizace a větrání pořádaný ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí.

1. semestr 2. semestr
10. až 12. 9. 2024 14. až 16. 1. 2025
8. až 10. 10. 2024 11. až 13. 2. 2025
12. až 14. 11. 2024 11. až 13. 3. 2025
10. až 12. 12. 2024 15. až 17. 4. 2025

Pozvání

Kurz je určen zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, provozovatelům VZT zařízení.

Svým zaměřením se jedná o kurz „pokračovací“, který navazuje na kurz „základní“. Je připravován jako součást celoživotního vzdělávání absolventů vysokých příp. středních škol v oborech se zaměřením na techniku prostředí nebo TZB (vytápění, větrání, klimatizace, snižování hluku a vibrací apod.). Předpokládají se znalosti na úrovni oborového studia a určitá praxe v oboru. Kurz poskytne informace o současném stavu poznatků, praktikách a metodách řešení vybraných aktuálních témat v oboru.

Do výuky bude zařazeno co nejvíce praktických řešení. Přednášející jsou převážně odborníci z praxe.

Přednášející:
Ing. Petr Andres, Ing. Martin Barták, Ph.D., Ing. Vladimír Förster,
Ing. Pavel Herout, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.,
prof. Ing. Pavel Kic, CSc., Ing. Vít Koverdynský, Ph.D.,
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Miloš Lain, Ph.D.,
Ing. Luděk Mareš, Ing. Zuzana Mathauserová,
Ing. Karel Matějíček, Ing. Jan Müller, Ing. Jiří Petlach,
Ing. Stanislav Toman, Ing. Karel Schwarz,
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Jan Vidim, Ing. Pavel Vybíral,
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Jan Žemlička, Ph.D.

Odborný garant:
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Témata přednášek

Zásady projektování, požadavky na projekt, autorský dozor. Předávání VZT zařízení do provozu a náplň dodávky. Provozní měření k prokázání výkonnosti zařízení a kontrola hluku. Měření při předávání VZT zařízení do provozu. Energetická náročnost VZT. Současné trendy v provozování TZB. Hygienické předpisy a zákonné normy pro VZT zařízení. Vnitřní prostředí budov. Distribuce a rozptýlení vzduchu v klimatizovaném prostoru. Použití počítačových simulací k dimenzování klimatizace. Projektování zařízení s nepřímým chlazením. Projektování chladicích zařízení pro klimatizaci. Navrhování klimatizačních systémů. Vlhčení a odvlhčování vzduchu. Výpočty hluku od VZT zařízení uvnitř a vně budovy. Klimatizace administrativních budov. Sálavé chladicí systémy. Klimatizace hotelů. Větrání a klimatizace nákupních center. Větrání kuchyní. Větrání a klimatizace ve zdravotnictví. Větrání obytných budov, škol, divadel, sportovních hal. Větrání a odvlhčování bazénů. Chladivové systémy klimatizace. Znečišťující látky ve vnitřním ovzduší. Odvod škodlivin. Větrání a vytápění průmyslových objektů. Větrání svařoven, laminátoven a lakoven. Větrání kotelen a garáží. Klimatizace datacenter. Čisté prostory pro farmacii a zdravotnictví. Větrání zemědělských objektů. Větrání teplých a horkých provozů. Větrání kompresoroven. Zařízení pro odvod kouře a tepla. MaR vzduchotechnických systémů. Filtrace pro VZT zařízení. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Požární větrání chráněných únikových cest. ZZT a jeho ekonomie. MaR – požadavky projektanta VZT. Optimalizace energetického hospodářství TZB. Rozvody tepla a chladu. Kontrola klimatizačních systémů a ekodesign.

Informace pro účastníky

Místo a čas konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, od 9 h do 16.30 h (ÚT–ST), od 9 h do 14.30 h (ČT)

Délka kurzu

Čtyřikrát tři dny v semestru – tj. celkem 24 dnů. Zahájení v září 2024, ukončení v dubnu 2025. Rozsah kurzu 176 hodin. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Účastnický poplatek

pro členy STP 26.000 Kč (31.460 Kč vč. DPH)
pro ostatní 28.000 Kč (33.880 Kč vč. DPH)

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, včetně materiálů ke kurzu.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 27. 8. 2024.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Při neúčasti přihlášeného: účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Aktuální informace https://utp.fs.cvut.cz/kav2024/

Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk
 
 
Reklama