Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ
člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce zdravotní a průmyslové instalace

si Vás dovoluje pozvat
na seminář

NOVINKY V HYGIENĚ VNITŘNÍCH VODOVODŮ

28. února 2006 - Praha   6. března 2006 - Brno

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.


Téma zajištění hygienických požadavků na pitnou a teplou vodu je číslem jedna pro zdravotní instalace a zasahuje i do všech dalších oborů, které pro svá zařízení vodu z vnitřního vodovodu používají a zařízení na vodovod napojují. Jedná se o zákonné, tedy závazné požadavky na provozovatele vnitřního vodovodu, které jsou v rámci kolaudačního řízení stále důrazněji vyžadovány ze strany hygieniků a v době provozu stále častěji vymáhány uživateli a jako ochrana vnějších sítí i vodárenskými společnostmi.

Seminář je určen pro všechny, kdo navrhují ohřev vody a potrubní trasy vodovodu a kdo tato zařízení provozují, schvalují a užívají.

Účastníci semináře obdrží sborník a na semináři bude rovněž k dispozici textové CD ze sešitu projektanta, které bylo k tomuto tématu vydáno na jaře 2005.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, odborný garant semináře


Program semináře:

08.30 Prezence
09.00 Zahájení, úvod
Ing. Dagmar Kopačková

Novinky v legislativě k tématice semináře
Ing. Dagmar Kopačková

Komentář k nové normě pro vnitřní vodovody ČSN EN 806-2
Ing. Jakub Vrána, VUT Brno

Kritéria pro volbu výtokových armatur
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o. Brno
10.30 Přestávka na kávu a občerstvení
11.15 Analýza hodinové spotřeby vody v bytových a administrativních budovách - podklady pro správný návrh ohřevu vody
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

Uvádění vnitřního vodovodu do provozu - praktický popis nutných kroků
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o. Brno

Optimalizace proudění v potrubí vodovodu
Jiří Hýsek, Kemper

Měděné potrubí - řešení z hlediska hygieny
Mojmír Kelča, HCPC

Novinky k tématice plastových potrubí
Ing. Ivana Attlová, Wawin Ekoplastik

Nerezové potrubí - pokyny pro správnou instalaci k zachování výhod potrubí
Ing. Miroslav Hartl, Geberit

Úprava vody pro vnitřní vodovod a ošetření během provozu

Novinky v oblasti armatur
16.00 Diskuse a předpokládaný závěr semináře

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

28. 2. 2006 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
6. 3. 2006 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

Pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 1200 Kč
Pro ostatní - 1500 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději 1 týden před seminářem na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

Můžete rovněž využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

generální partner semináře


HUNGARIAN COPPER PROMOTION CENTRE

Mediální partneři STP

  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama