Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Ekodesign větracích jednotek

Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Klimatizace a větrání
si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Ekodesign větracích jednotek


 

15. února 2016
Masarykova kolej, ČVUT v Praze
Thákurova 1, Praha 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

V současné době jsou v segmentu pozemních staveb používána hesla „Snižování potřeb energie, úspora energií, energeticky úsporná budova …“. Po dokonalém zateplení a utěsnění budov snižující potřebu tepla na vytápění, přicházejí na řadu technologie, které mají ve vzduchotěsných budovách zajistit snesitelné vnitřní prostředí staveb. Pod spoustou vyhlášek a směrnic týkajících se požadovaných energetických úspor se skrývá pojem ekodesign. Co to ekodesign je a jaké má důsledky nejen na vlastní výrobky, ale i na nové řešení staveb, budou diskutovat renomovaní výrobci ventilačních a klimatizačních zařízení. Seminář bude reagovat i na některé nejasnosti týkající se implementace Nařízení komise č. 1253/2014 o ekodesignu větracích jednotek v kontextu evropském i národním. Bude prezentována a diskutována problematika jmenovitého průtoku, technologických aplikací, potrubních klimatizačních jednotek a řada dalších. Prezentace a příspěvky do diskuze přednesou jak přední čeští a světoví výrobci vzduchotechnických jednotek, tak představitelé státní správy a nezávislí odborníci. Seminář bude tematicky navazovat na velmi úspěšné přednáškové bloky ze Sympozia INHOB 2015.

Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant semináře

 

Program semináře

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře – úvod – Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Směrnice Ekodesing – Ing. Miloš Lain, Ph.D.
Stanovisko Státní energetické inspekce ČR – zástupce SEI ČR
Zkušenosti renomovaných výrobců větracích a klimatizačních zařízení s požadavky na energetickou efektivnost zařízení a zavádění směrnice do výroby
13:45Diskuse
14:00Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání semináře

15. 2. 2016 – ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 400 Kč, pro ostatní 1100 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 8. 2. 2016.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online formulář na www.stpcr.cz
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz
  • poštou na:
    Společnost pro techniku prostředí
    Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V místě konání semináře je možné využít hotelových služeb.

Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.

Upozorňujeme na omezené možnosti volného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A – Dejvická. V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská – www.garazedejvice.cz.

 
 
Reklama