Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Novinky ve zdravotní technice"

Název akce: Novinky ve zdravotní technice
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Zdravotní a průmyslové instalace
Datum konání: 3.3.2008 - Praha, 4.3.2008 - Brno
Místo konání: Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Brno - Hotel International, Husova 16
Vložné: členové STP - 756 Kč, ostatní 924 Kč
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.

Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. V roce 2007 proběhla nepřehlédnutelná informační kampaň k zákonu o vodách - k odběru a využívání vod a k likvidaci odpadních vod, pravidla platí od 1. 1. 2008. Zároveň vyšla mimo jiné česká norma pro výpočet vnitřního vodovodu, která platí zároveň s normou evropskou a vyšla nová vyhláška pro izolace potrubí. Aktuální je rovněž téma ČOV a hospodaření s dešťovou vodou.

Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 09.15 Zahájení
09.15 - 12.30 I. blok - kanalizace
Čištění odpadních vod - nové možnosti
Hospodaření s dešťovou vodou - zkušenosti z praxe
Novinky v legislativě
12.30 - 14.30 II. blok - vodovod
Výpočet vnitřního vodovodu podle zároveň platné evropské a české normy
Nová pravidla energetického hodnocení budov - dopady pro vnitřní vodovod
Novinky v legislativě
14.30 -15.00 Diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I.bloku, cca v 11.00 h.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

3. 3. 2008 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
4. 3. 2008 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

Pro členy Společnosti pro techniku prostředí 756 Kč
Pro ostatní 924 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět mají vstup zdarma. Ceny jsou uvedeny bez DPH 19 %. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

   

 
 
Reklama