Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2014

s podtitulem Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka

Konferenci pořádá odborná sekce Alternativní zdroje energie Společnosti pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), člena ISES.

Pozvání

Vážení, přijměte pozvání na konferenci Alternativní zdroje energie 2014 s podtitulem Obnovitelné zdroje energie pro budovy zítřka, která se bude konat ve dnech 1. až 3. července 2014 v Kroměříži. Implementace novely směrnice o energetické náročnosti budov do české legislativy přinesla nové požadavky na zásobování budov energií. Měřítkem udržitelnosti provozování budov se stala potřeba primární energie. Snahy o její minimalizaci vedou jednoznačně ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v energetické bilanci budovy. Dosažení standardu energeticky nulových budov pak navíc vede k nutnosti využití efektivní kombinace úsporných technologií a zdrojů energie, často omezených svou dostupností, např. vhodně orientovaných střech a fasád.

Právě odborná konference Alternativní zdroje energie 2014 se může i s Vaším přispěním stát hodnotným setkáním, kde budou různé přístupy ukazovány i diskutovány a poskytne inspiraci k Vaší další práci. Konference je určena projektantům a podnikatelům v oblasti AZE, odborníkům ve výzkumu a vývoji v akademické i průmyslové sféře a pracovníkům institucí státní správy. Součástí programu konference bude doprovodný společenský program v krásném prostředí města Kroměříže.

Těším se na setkání s Vámi Tomáš Matuška, odborný garant konference

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnoce 3 kreditními body.

Hlavní témata konference

 • Energeticky efektivní budovy
 • Solární vytápění a chlazení
 • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
 • Využití biomasy v budovách
 • Nízkoenergetické chlazení
 • Akumulace energie (teplo, chlad)
 • Energetické systémy pro šetrné budovy
 • Úspory v provozu

Program konference předpokládá úvodní plenární zasedání nad tématy nové legislativy v oblasti energetické náročnosti budov a podpory OZE a dále přednášky v tématických blocích a posterové prezentace. Přednáškové bloky se budou věnovat specifickým tématům v oblasti alternativních zdrojů tepla a chladu, především však výzkumu, vývoji a inovacím, realizacím z praxe a ekonomice provozu.

Výzva k přihlášení příspěvků

Nabídku příspěvku do sborníku konference formou abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 300 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.
Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 31. 1. 2014.
Registrace abstraktů: www.azecr.cz

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 28. 2. 2014.
Uzávěrka plných textů příspěvků je 2. 5. 2014.
Pro autory příspěvků je účast na konferenci zdarma.

Příspěvky do sborníku konference

Sborník ke konferenci Alternativní zdroje energie 2014 bude vydán tištěný s vloženým CD s příspěvky v elektronické podobě. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 8 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou.

Místo konání konference

Konference se uskuteční v prostorech Justiční akademie (budova C) v Kroměříži, Smetanova 3921.

Ubytování

Na základě Vašeho požadavku zajistíme ubytování v prostorech Justiční akademie Kroměříž ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

Přihlášky - konferenční poplatek

 Konferenční poplatekPoplatek po slevě
Účastníci konference2.900 Kč2.600 Kč
Členové STP, ČSSE2.300 Kč2.000 Kč
Studenti (členové STP)Zdarma-

Sleva platí pro účastníky, kteří se závazně zaregistrují do 31. 3. 2014 a uhradí konferenční poplatek do 30. 4. 2014.

Přihlášky: www.azecr.cz

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Konferenční poplatek obsahuje: účast na celém jednání konference včetně společenských a doprovodných akcí a sborníku příspěvků ke konferenci.
Cestovné a ubytování hradí vysílající organizace.

Mediální partneři

 • Časopis Vytápění, větrání, instalace
 • Časopis Topenářství Instalace
 • Internetový portál www.tzb-info.cz
 • Časopis Alternativní energie

Organizační výbor konference

Tomáš Matuška, Petr Mádr, Jaromír Sum

Sekretariát konference

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel: 221 082 353, fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz