Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2010"

Název akce: Energie pod Vaší kontrolou 2010 s podtitulem Regulace výkonu a zajištění hydraulické stability soustav s fancoily a chladicími trámy
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: HYDRONIC SYSTEMS ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: účast na semináři je zdarma
Hodnocení ČKAIT: 1 akreditační bod

Fancoily a chladicí trámy jsou dva typy spotřebičů, které sdružují funkci chlazení, vytápění a přívodu čerstvého vzduchu. V průběhu semináře si ukážeme jejich rozdíly, výhody a nevýhody pro různé typy instalací.

Výkon každého spotřebiče je samozřejmě třeba regulovat a současně zajistit hydraulickou stabilitu celého rozvodu. Jak to zajistit co možná nejefektivněji? Odpovědí jsou inteligentní 2-cestné regulační ventily AB-SME.

Seminář je určen pro projektanty vytápění, klimatizace a větrání, provozovatele soustav a technické pracovníky z oblasti vytápění, chlazení a MaR, kteří chtějí mimo jiné vidět jednotlivé ventily v provozu a lépe tak pochopit rozdíly mezi jednotlivými provedeními.

Termíny a místa konání seminářů

18. 1. 2010 Liberec - hotel Zlatý lev, Gutenbergova 3
19. 1. 2010 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
20. 1. 2010 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
21. 1. 2010 České Budějovice - hotel Gomel, Pražská 14
25. 1. 2010 Hradec Králové - hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
26. 1. 2010 Brno - hotel International, Husova 16
27. 1. 2010 Zlín - hotel Moskva, nám. Práce 2512
28. 1. 2010 Ostrava - hotel Imperial, Tyršova 6
01. 2. 2010 Ústí nad Labem - hotel Vladimír, Masarykova 36

Program semináře:

08.30 Prezence účastníků
08.45 Zahájení, úvodní slovo
09.00 Novinky
Regulátory tlakové diference
Inteligentní 2-cestné regulační ventily
Praktické ukázky funkce ventilu AB-SME
09.45 Chladicí trámy a fancoily v soustavách s proměnným průtokem
Regulace výkonu
Zajištění hydraulické stability
11.00 Občerstvení
11.15 Ostatní spotřebiče v soustavách s proměnným průtokem
11.45 Princip funkce chladicích trámů
Návrh chladicích trámů - návrhový software
13.00 Diskuse, závěr semináře

V průběhu semináře bude prostor pro praktické ukázky funkce:

  • Inteligentních 2-cestných regulačních ventilů
  • Automatických vyvažovacích ventilů
  • Ručních vyvažovacích ventilů

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.

Odborný garant:

Ing. Rudolf Talian

Přednášející:

Ing. Rudolf Talian
Ing. Josef Kůra
Petr Šaroch

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Závazná přihláška:

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění semináře:

Společnost pro techniku prostředí

Více informací na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS

Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel.: 24446 6792-3
fax: 24446 1381
Šámalova 78
615 00 Brno
tel.: 54524 7246
fax: 54524 7519

e-mail: hydronic@hydronic.cz
http://www.hydronic.cz

 
 
Reklama