Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Nové trendy v akčních a požárně bezpečnostních prvcích vzduchotechniky a požárního větrání

Datum a místo konání

16. října 2014, Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení
Zařízení pro odvod kouře a tepla
Úvod do zabezpečení komponentů vzduchotechniky a požárního větrání proti účinkům požáru - Ing. Stanislav Toman
Klapky pro odvod kouře a tepla v single a multi provedení, legislativa a montáž - Mandík
Klapky pro odvod kouře a tepla z pohledu motorizace a řízení, trendy do budoucna - BELIMO CZ
Ventilátory pro systémy ZOKT, legislativa, instalace a rozdělení - Systemair
10.30 Přestávka - občerstvení
10.45 Požární ochrana vzduchotechnických systémů
Požární větrání z pohledu státní správy HZS ČR, přístup k novým bezpečnostním trendům - plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Požární klapky, základní rozdělení a druhy, systémy instalace, inovace - Systemair
Význam požárních klapek v budovách, jejich motorizace, správa a monitoring, začlenění do systému BMS - BELIMO CZ
Systémové řešení pro správu požárních klapek, praktická realizace - Mandík
Trendy ve vzduchotechnických systémech
Přínos nových technologií pro správu a ovládání akčních členů v systémech VZT - BELIMO CZ
Optimalizace provozních nákladů v systémech VAV - Systemair
13:00 Diskuse, předpokládaný závěr semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem.

Podmínky účasti:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201

Pořadatelé

BELIMO CZ, spol. s r. o.

SYSTEMAIR, a. s.

MANDÍK, a. s.


ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE:
Ing. Stanislav Toman - Projektová kancelář ÚT + VZT

 
 
Reklama