Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný webinář Vnitřní prostředí v depozitářích – Nové normy a předpisy

Pozvání

Záměrem webináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti navrhování a provozu vnitřního prostředí depozitářů, přiblížit zásady a metody posuzování vnitřního prostředí objektů s předměty kulturní povahy. Webinář bude vycházet z publikace „Metodika uchování předmětů kulturní povahy“.

Na webináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech.

Webinář bude určen zejména pro projektanty, investory, provozovatele a zástupce orgánů státní správy.

Nedílnou součástí webináře budou i technické informace dodavatelů vzduchotechnických zařízení určených pro vnitřní prostředí archivů a depozitářů.

Na setkání u webináře se těší

Ing. Jan Červenák, odborný garant webináře

PARTNEŘI WEBINÁŘE
Program webináře

10:00 Zahájení webináře, úvod
– Ing. Miloš Lain, Ph.D. a Ing. Jan Červenák
10:10 Metodika uchování předmětů kulturní povahy
– PhDr. Zdeněk Vácha
Aby staří mistři zůstali věčně mladí
– Ing. Jana Coufalová, Testo
Nové normy a předpisy pro depozitáře
– Ing. Jan Červenák
Uplatnění odvlhčovačů a zvlhčovačů BRUNE při péči o mikroklima v depozitáři
– Ing. Václav Kašpárek, PERFEKTUM Group
11:30 Diskuze, přestávka
12:00 Tepelně vlhkostní mikroklima depozitáře
– Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., ČVUT v Praze
Zkušenosti s navrhováním a realizací depozitářů
– Ing. Jan Červenák
Provozně energetické zhodnocení klimatizování depozitářů
– Ing. Ladislav Tintěra
Systémy pro úpravu vlhkosti vzduchu v depozitářích a úskalí jejich použití
– Ing. Petr Andres, Flair
13:30 Diskuze, přestávka
14:00 Zkušenosti s návrhem a provozem depozitářů
– Ing. Jiří Petlach, Petlach TZB
Regulace teploty a vlhkosti
– Ing. Richard Beber, GT Energy
Řešení depozitářů. Klimatizační jednotka pro depozitáře řady 14 D (přednáška v AJ)
– Johan Verplaetsen, Ivan Gossanyi, Menerga
15:00 Panelová diskuze přednášejících
16:00 Předpokládaný závěr webináře

Pořadí přednášek se může operativně změnit.

Případná změna programu vyhrazena.

Organizační informace

Datum vysílání webináře:

1. 12. 2021, od 10 h, živé vysílání

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 700 Kč včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník přednášek.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o sledování webináře, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 29. 11. 2021.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Zařazení ČKAIT, SEI – ENEX

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je akce přihlášena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 3.

Ostatní informace

Odkaz ke shlédnutí webináře Vám bude odeslán 1 den před zahájením vysílání. Webinář bude vysílán živě, možnost shlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.

Pro shlédnutí webináře nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.

Pokud máte zájem o shlédnutí webináře, zaregistrujte se nejpozději do 29. 11. 2021.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři 
 
Reklama