Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pozvánka na odborný webinář Vnitřní prostředí v depozitářích – Nové normy a předpisy

Pozvání

Záměrem webináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti navrhování a provozu vnitřního prostředí depozitářů, přiblížit zásady a metody posuzování vnitřního prostředí objektů s předměty kulturní povahy. Webinář bude vycházet z publikace „Metodika uchování předmětů kulturní povahy“.

Na webináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech.

Webinář bude určen zejména pro projektanty, investory, provozovatele a zástupce orgánů státní správy.

Nedílnou součástí semináře budou i technické informace dodavatelů vzduchotechnických zařízení určených pro vnitřní prostředí archivů a depozitářů.

Na setkání u webináře se těší

Ing. Jan Červenák, odborný garant webináře

Program webináře

10:00 Zahájení webináře, úvod
– Ing. Miloš Lain, Ph.D., STP, Odborná sekce Klimatizace a větrání
Metodika uchování předmětů kulturní povahy
– PhDr. Zdeněk Vácha
Zkušenosti s navrhováním depozitářů
– Ing. Jan Červenák
Nové normy a předpisy pro depozitáře
– Ing. Jan Červenák
Tepelně vlhkostní mikroklima depozitáře
– Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., ČVUT v Praze
Regulace depozitáře
Hasební systémy depozitářů
15:30 Diskuze, předpokládaný závěr webináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou.

Upozorňujeme, že pořadí přednášek se může operativně změnit.

Případná změna programu vyhrazena.

Organizační informace

Datum vysílání webináře:

1. 12. 2021, od 10 h, živé vysílání

Účastnický poplatek

Pro členy STP zdarma, pro ostatní 700 Kč včetně DPH.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník přednášek.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o sledování webináře, odešlete závaznou přihlášku nejpozději do 29. 11. 2021.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Zařazení ČKAIT, SEI – ENEX

Webinář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Současně je akce přihlášena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 3.

Ostatní informace

Odkaz ke shlédnutí webináře Vám bude odeslán 1 den před zahájením vysílání. Webinář bude vysílán živě, možnost shlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.

Pro shlédnutí webináře nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.

Pokud máte zájem o shlédnutí webináře, zaregistrujte se nejpozději do 29. 11. 2021.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři



Zde můžete vyplnit a odeslat závaznou přihlášku:
Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Číslo oprávnění:pro energetické specialisty - vyplňte prosím číslo oprávnění
IČ:
DIČ:
Jiné sdělení:
Zúčastním se
v termínu:
jsem člověk  nejsem člověk
 
 
Reklama