Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Novinky ve zdravotní technice 2012"

7. března 2012 - Praha, 8. března 2012 - Brno

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě. I v letošním roce jsem se soustředila na zásadní novinky, které výrazně ovlivní praxi.

Těším se na viděnou.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE08.30 Prezence
09.00 Zahájení
09.15 I. blok - Podtlakové odvodnění střech

Ing. Jiří Janich
Projektování podtlakového odvodnění střech

Co je úkolem projektanta? Zásady návrhu a data pro dodavatele, zodpovědnost za návrh, údaje v projektu a co je na montážní firmě.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Podtlakové odvodnění v ČSN EN 12056-3

Rámec normy pro podtlakové odvodnění střech. Co uvádí norma k tomuto tématu.

Ing. Zdeněk Žabička
Podtlakové odvodnění střech v praxi

Poučení z dobrých a "nedobrých" příkladů.

10.15 II.blok - Přečerpávání splaškových odpadních vod

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Přečerpávání odpadních vod

Správná volba materiálu, návrh čerpadla a řešení podle normy.

Ing. Petr Vacek, Wilo
Praktické příklady nejmodernějších přečerpávačů a tlakových stanic


11.15 III.blok - Nová norma pro vsakování

Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení je připravena k vydání

Konečně! Co v ní opravdu je?

Ing. David Šidlo, Grundfos
Čerpadla Grundfos pro dezinfekci (Oxiperm Pro) a kompaktní přečerpávací stanice Solololift2


11.50 IV. blok - vnitřní vodovod

Ing. Zdeněk Žabička
Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod

Důsledky nevhodné volby materiálu na konkrétním příkladu v Brně. Poučení z praxe.

Ing.Ivana Attlová, Wavin Osma
Novinky v plastových rozvodech


Ing.David Behner, FV plast
Plastové potrubní systémy FV plast


Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Konečný návrh EN 806 část 5 - požadavky na provoz a údržbu vnitřního vodovodu

Na co se máme připravit?

Jiří Hýsek, Kemper
Novinky v armaturách pro vnitřní vodovod.

Řešení pro hygienu a úsporný provoz.

Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Závěrečný návrh technické zprávy o prevenci před nárůstem Legionelly ve vnitřních vodovodech.

Co budeme muset zapracovat jako řešení do projektů?

Libor Štorc, Štorc TZB (v Praze), Ing. Miroslav Kašák, A-technology (v Brně)
Elektrické kabely pro dohřívání teplé vody.

Alternativa cirkulace, ochrana proti zamrzání.

14.30 Závěrečné informace z aktuální legislativy, diskuse
15.00 Předpokládaný závěr semináře

Přestávka na kávu a občerstvení bude během I. a IV. bloku, přesný čas bude určen operativně podle programu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

7. 3. 2012 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
8. 3. 2012 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 958 Kč 1150 Kč
Pro ostatní 1208 Kč 1450 Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět, studenti a zástupci tisku mají vstup zdarma. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, technické podklady k tématu a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

SEMINÁŘ JE ZAŘAZEN DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČKAIT. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE HODNOCEN 1 KREDITNÍM BODEM.

Děkujeme partnerům tohoto semináře:


Zástupci partnerů budou po celou dobu semináře jako vždy přímo v přednáškovém sále připraveni odpovídat na Vaše dotazy a poskytnout Vám projekční podklady a další informace. Využijte této možnosti.


Mediální partneři STP:

 
 
Reklama