Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na XII. sympozium GREEN WAY


POZVÁNÍ

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční setkání odborné technické veřejnosti z řad projektantů, dodavatelů, výrobců (prodejců) i provozovatelů technických zařízení budov.

Účelem tohoto setkání je vytvořit neformální prostředí s možností získání nejen odborných informací, ale i společenských kontaktů pro spolupráci v této významné oblasti.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

Sympozium GREEN WAY bude splňovat veškeré aktuální hygienické předpisy, tak aby Vaše účast byla bezpečná a mohli jste načerpat nové informace z odborného programu a zároveň se opět osobně setkat.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci v našem oboru. Těším se na Vaši účast.

Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ODBORNÁ ČÁST – BLOKY PŘEDNÁŠEK

COVID-19 a vnitřní prostředí budov – panelová diskuse

BIM a skenování budov

Chladiva, chladiče a chlazení

Projektuj tepelná čerpadla aneb pohled do budoucnosti

 • Jak navrhovat TČ pro inteligentní budovy
 • Čeká nás doba bezuhlíková, aneb dekarbonizace TZB
 • Schémata zapojení pro TČ

Požární bezpečnost staveb

Zdravotnictví a čisté prostory

 • Atypický prostor operačního sálu, jeho čistota a zkušenost s dlouholetým provozem
 • Parametry a dimenzování záložních zdrojů napájení ve zdravotnických zařízeních
 • Požární větrání ve zdravotnických zařízeních
 • Vliv navržené třídy filtrace vzduchu na ekonomiku provozu

Státní dotace na zařízení techniky prostředí v budovách

Snižování hluku a vibrací

Energetická náročnost a kvalita prostředí budov 2021

Zajímavé projekty TZB

Ekodesign

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Podrobný program je zveřejněn zde.

V programu je počítáno s přestávkami na občerstvení.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Pondělí 6. 9. 2021 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Brno, Křížkovského 20, začátek v 19 h. Občerstvení formou rautu, hudba k tanci i poslechu během společenského večera zajištěna.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Datum a místo konání

6. a 7. září 2021, Quality Hotel Brno Exhibition Centre, Křížkovského 20, Brno (bývalý hotel Holiday Inn)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 30. 8. 2021

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Současně je zařazeno do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů, přidělený počet kreditů 5.

Vstup na odbornou část sympozia

Vstup na odbornou část sympozia je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 30. 8. 2021 – online přihlášku najdete na konci tohoto článku.

Vstup na společenskou část sympozia

 • Pro členy STP zdarma (včetně doprovodné osoby)
 • Pro hosty sympozia se vstupenkou od partnerských firem sympozia (včetně doprovodné osoby)

Ubytování

Je zajištěno pro účastníky sympozia. Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na sympozium.

Ceny ubytování:

Jednolůžkový pokoj/noc 1 300 Kč
Dvoulůžkový pokoj/noc 1 750 Kč

Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Případná změna programu vyhrazena.

HLAVNÍ PARTNEŘI

BRILIANTOVÝ PARTNER


XII. sympozium Green Way bude realizováno s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017—2021 — Program EFEKT 2 na rok 2021.


 
 
Reklama