Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Navrhování solárních soustav a dimenzování tepelných čerpadel"

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

08. 11. 2010 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice
09. 11. 2010 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
10. 11. 2010 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
11. 11. 2010 Brno - Hotel International, Husova 16

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení, odborné přednášky
Dopadající sluneční záření - základy výpočtu dopadlé energie
Bilancování potřeb energie (teplá voda, vytápění, ohřev bazénu)
Návrh potřebné plochy kolektorů slunečního záření
Přehled sortimentu solární techniky (kolektory, nádrže, regulátory...)
Bilancování solárních soustav podle TNI 73 0302 a pro Zelená úsporám
Základy tepelných čerpadel (zdroje nízkopotenciálního tepla)
Návrh tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám domu
Bilancování roční potřeby energie, průměrný roční topný faktor
Přehled sortimentu tepelných čerpadel
13.00 Závěr semináře
Tombola

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 1 akreditační bod.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupcipořádající firmy.

Účastníci semináře obdrží CD s technickou dokumentací k aktuálním výrobkům.

Přednášející:

Ing. Bořivoj Šourek, ČVUT Praha, Fakulta strojní

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pořadatel:

QUANTUM, a. s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
Ing. Milada Matiovská, MBA
Tel.: 517 343 363, 724 703 973
Fax: 517 343 666
E-mail: milada.matiovska@quantumas.cz
http://www quantumas.cz

Firma Quantum, a. s. Vyškov se od roku 1993 zabývá ohřevem vody a vytápěním. S nástupem nových ekologických trendů jsme rozšířili sortiment o solární systémy a tepelná čerpadla, certifikovaná v rámci programu Zelená úsporám. Spolupracujeme s odbornou veřejností v oboru TZB a rádi bychom se podělili o své teoretické i praktické zkušenosti běhemsemináře pro projektanty.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz