Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Větrání a klimatizace 2012

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání 2 semestrální kurz "Větrání a klimatizace".

Obsahem základního kurzu jsou teoretické a praktické základy větrání a klimatizace a je určen zájemcům s úplným středním (středním odborným) nebo vysokoškolským vzděláním. Studium je orientováno na výkon povolání kombinovanou rozšiřující formou (přednášky, cvičení, samostatné studium).

Kurz bude probíhat v termínech březen – červen 2012 a září – prosinec 2012 na Fakultě strojní, ČVUT v Praze a bude zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu a vykonání závěrečné zkoušky.

Účastnický poplatek činí 24 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 27. 2. 2012.

Bližší informace vč. přihlášky obdrží zájemci na adrese: http://www.fsid.cvut.cz/~zmrhavla/Kurz/KurzVaK2012.htm

Prof. Ing. František Drkal, CSc. - odborný garant kurzu

 
 
Reklama