Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Větrání stravovacích zařízení

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ, ODBORNÁ SEKCE KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

VĚTRÁNÍ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

 

24. KVĚTNA 2016

MASARYKOVA KOLEJ, ČVUT V PRAZE
THÁKUROVA 1, PRAHA 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Seminář bude zaměřen na komplexní řešení návrhu větracího systému. Účastníci budou seznámeni s výpočtem objemového průtoku vzduchu, který je nutný pro odvod nadměrného tepla, vodních par, pachů i spalin, vznikajících při provozu kuchyní. Bude uveden souhrn platných hygienických předpisů, doporučení použitelných pro stravovací zařízení a problémů, které vznikají s dodržováním stanovených požadavků v praxi. Výpočet průtočného množství je možno navrhovat i podle zahraničních technických předpisů např. VDI 2052 nebo připravované prEN 16282. Dopady Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ekodesign 2016/18) na návrh jednotek pro větrání kuchyní doplní doporučená řešení.

Specialisté z oboru seznámí účastníky s vhodnými systémy přívodu vzduchu, konkrétními případy a zkušenostmi s úspěšně i méně úspěšně provedenými zařízeními kuchyní v tuzemsku i zahraničí. Energetická náročnost větracích zařízení je vysoká, chytré odsávací zákryty mohou tuto náročnost snížit. Nebezpečí požáru v kuchyních a zákrytech není většinou při návrhu vzduchotechniky řešeno. Na semináři bude prezentován vhodný systém této protipožární ochrany. Čištění vzduchotechniky je rovněž důležitou součástí provozování stravovacích zařízení.

Další z oblastí, která není uspokojivě řešena, je větrání kuchyní v bytech nebo v bytových domech po zateplení a utěsnění objektů. Problematiku a možnosti řešení představí přední dodavatelé systémů.

Ing. Marcel Kadlec, odborný garant semináře

Partneři semináře

Logo ATREA
Logo PŘÍHODA
Logo INDUCT air


Logo SYSTEMAIR
Logo Air Tech Servis
Logo ELEKTRODESIGN Ventilátory

Program semináře

8:30Prezence účastníků
9:00Zahájení semináře

Energetická náročnost větrání kuchyní

– Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Hygienické požadavky na kvalitu prostředí stravovacích prostor
– Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

Návrh systému podle směrnice VDI 2052 pro výpočet větrání kuchyní, dopady Ekodesignu na návrh větracích jednotek
– Tomáš Kott, ATREA

Nové pohledy při navrhování větrání kuchyní – zkušenosti projektanta
– Ing. Jiří Petlach, Petlach TZB

Distribuce vzduchu v kuchyních textilními vyústkami
– Ing. Zdeněk Příhoda, PŘÍHODA

Řešení větracích systémů pro stravovací prostory
– Tomáš Kott, ATREA

Účinné odvětrávání kuchyní indukčními digestořemi
– Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., INDUCTair

Protipožární ochrana odsávacích zákrytů
– Jan Šimeček, PEKA–AHS

Čištění vzduchotechniky kuchyní suchým ledem
– Andrea Dvořáková, Air Tech Servis

Větrání kuchyní v součinnosti s větracími systémy v residenčních budovách a domech
– Ing. Pavel Novotný, SYSTEMAIR

Větrání kuchyní při rekonstrukci větracích systémů bytových domů
– Ing. Otakar Pump, ELEKTRODESIGN Ventilátory
13:50Diskuse
14:00Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání semináře

24. 5. 2016 – ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 450 Kč, pro ostatní 1150 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 17. 5. 2016.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V místě konání semináře je možné využít hotelových služeb.

Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.

Upozorňujeme na omezené možnosti volného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A – Dejvická.

V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská – www.garazedejvice.cz.

 
 
Reklama