Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na IV. sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2013

Společnost pro techniku prostředí
Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov

si Vás dovoluje pozvat na

IV. SYMPOZIUM INTEGROVANÉ NAVRHOVÁNÍ
A HODNOCENÍ BUDOV 2013

s podtitulem Praktické aplikace a technické příklady technologií zajišťujících vnitřní prostředí budov a umožňujících úspory energie v souladu se zákonem č. 318/2012 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami

22. a 23. října 2013, Autoklub ČR - Opletalova 29, Praha 1

Vážení,
dovoluji si Vás pozvat na IV. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2013. Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru obou dnů sympozia. Během prvního dne sympozia bude k dispozici diskusní a společenský klub v salonku Autoklubu, Jednání sympozia bude probíhat současně ve dvou sekcích.
Těším se na Vaši účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA:

Úterý 22. 10. 2013 - Smetanův sál

8:30 Prezence
9:00 Zahájení sympozia, vystoupení generálního partnera, organizační informace
9.45 ÚSPORY ENERGIÍ
Úspory energií v legislativě
Princip hodnocení energetické náročnosti
Technická prezentace AHI Carrier
Koncepční řešení budov s nulovou spotřebou energie
Praktické zkušenosti s hodnocením ENB
11.30 Přestávka
12.00 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, CERTIFIKACE
Zásady urbanistického řešení při využívání OZE
Architektonická a energetická koncepce budovy a jejich interakce
Certifikace budovy Palác Křižík za účelem získání certifikátu BREEAM
13.00 Přestávka na občerstvení
13.45 KONGRES CLIMA 2013
Aplikace teoretických poznatků při realizaci výzk. centra "ICRC" ve FN Sv. Anny v Brně
Vliv kondenzace vodních par na výkon výměníku zpětného získávání tepla ve VZT zařízeních
Problematika prediktivního řízení budov
Analýza teploty zemního masivu při použití horizontálního spirálového výměníku (slinky type)
Analýza a optimalizace systému s dlouhodobou akumulací tepla
15.30 Přestávka
15.45 DOKUMENTACE STAVEB
Vybrané předpisy stavebního práva - oblast TZB
Aktuality právního prostředí v oblasti TZB
16.45 Závěr jednání 1. dne sympozia

Úterý 22. 10. 2013 - Salonek Aero

10.00 VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ
Větrání garáží podle nových předpisů
Provozní větrání garáží podle nové normy
Havarijní větrání garáží s vozidly na plynná paliva
Požární větrání hromadných garáží
11.45 Přestávka
12.00 VZDUCHOTECHNIKA - KLIMATIZACE
Přesná klimatizace GEA v praxi
Vliv úpravy vody na provoz zvlhčovacích zařízení
Jak nám naše inovace pomáhají získávat prestižní zakázky
Nařízení EU “Ecodesign Directive” - důsledky a řešení pro klimatizační jednotky
Jednotky fan-coil s EC motory
Hygienické provedení jednotek, skříňový systém - modul a
13.30 Přestávka na občerstvení
14.15 HLUK V TECHNICE PROSTŘEDÍ
Hluková legislativa a její uplatnění v práci hygienické služby
Stavební neprůzvučnost v praxi
Akustická kamera a její konkrétní využití při zjišťování různých zdrojů hluku
Poznatky z akustických měření z provozu tepelných čerpadel
15.45 Závěr odborné části 1. dne

Středa 23. 10. 2013 - Smetanův sál

9.00 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Zvýšení efektivity přípravy teplé vody tepelným čerpadlem
Dimenzování zemních vrtů pro tepelná čerpadla
Instalace OZE na bytových domech
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory
Vysokoteplotní tepelná čerpadla
Rekonstrukce kotelen s využitím OZE
11.00 Přestávka
11.15 VZDUCHOTECHNIKA - ÚSPORY ENERGIE
Spotřeby energie budov na chlazení
Chladicí faktory zdrojů chladu
Možnosti snižování spotřeby energie klimatizace - zpětné získávání vlhkosti
Tkaninová potrubí a vyústky jako univerzální nástroj pro distribuci vzduchu
Možnosti při návrhu a realizaci energeticky úsporných klimatizačních jednotek
Chladicí jednotky s frekvenčně řízenými kompresory
13.15 Přestávka na občerstvení
14.00 INOVACE PRO UDRŽITELNÉ BUDOVY
Výzkum a vývoj pro udržitelné budovy
Nové generace obvodových pláštů budov z pohledu stavební fyziky
Využití mikroturbin a ORC pro budovy
Využití solárního komínu pro větrání budovy
Energetická náročnost výstavby budov
Prediktivní regulace pro budovy
16.00 Závěr sympozia

Středa 23. 10. 2013 - Salonek Aero

9.00 FACILITY MANAGEMENT
Právní prostředí
Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov
GEA - technická přednáška
Normy pro měření ve vzduchotechnice
Zkušenosti z měření VZT zařízení
11.00 Přestávka
11.15 Lidské zdroje a produktivita práce
Problematika čerpadel s řízenými otáčkami oběžného kola
Zkušenosti z provozu technických zařízení budov
12.45 Přestávka na občerstvení
13.30 Praktické zkušenosti s tepelnými čerpadly
Perspektivy chladiv
14.00 Diskuse, ukončení semináře
15.00 Exkurze - prohlídka technických zařízení budov - Národní technická knihovna

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality - informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Aktuální program najdete zde.

DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA

SPOLEČENSKÝ VEČER

Úterý 22. 10. 2013 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál, začátek v 19 h
Občerstvení formou rautu, k tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky.

KONCERT

Středa 23. 10. 2013 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29, Smetanův sál, začátek v 19 h
Koncert skupiny Rangers a Heidi Janků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

22. a 23. října 2013, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 – doprava metro „C“, stanice Hlavní nádraží

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 3500,- Kč
Pro ostatní 4500,- Kč
Studenti, důchodci (členové STP) 300,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem sympozia. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním sympozia, cena sborníku a občerstvení v průběhu sympozia, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

4. Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.
Doporučené ubytování:
ČVUT - Masarykova kolej, Praha 6, Thákurova 1 (metro “A” Dejvická), tel. 233 051 111, 233 051 237, www.masarykovakolej.cz

5. Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

6. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

 
 
Reklama