Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Prvky solárních soustav"

Název akce: Prvky solárních soustav
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 09 - Alternativní zdroje energie
Datum konání: 21. 4. 2008
Místo konání: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Vložné: členové STP 1009,- Kč; ostatní 1.200,- Kč (ceny včetně DPH)
Hodnocení ČKAIT: -

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s projektováním a dimenzováním základních prvků solárních tepelných soustav s ohledem na jejich specifické provozní chování (stagnace, nemrznoucí teplonosná látka).

Ing. Bořivoj Šourek, odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 13.00 Solární kolektory a stagnace - typy, účinnost, měření účinnosti, návrh plochy solárních kolektorů, stagnační chování a jeho vliv na dimenzování prvků solárních soustav - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Solární soustavy a jejich hydraulická zapojení - přehled hydraulických zapojení, přehled nezbytných prvků solární soustavy - Ing. Bořivoj Šourek
Zásobníky tepla - typy zásobníků tepla pro solární soustavy (teplá voda, kombinované), teplotní vrstvení (stratifikace), návrh zásobníků tepla - Petr Kramoliš
Teplonosné látky - požadavky, vlastnosti základních typů teplonosných látek (voda, etylenglykol, propylenglykol), vliv vlastností nemrznoucích směsí na dimenzování prvků - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Potrubí a izolace - dimenzování potrubí, návrh tepelné izolace, materiály potrubí a izolací, způsoby spojování - Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Tlakové ztráty solárních soustav - postup výpočtu tlakových ztrát solárních soustav, základní vztahy, hydraulické charakteristiky okruhu s proměnlivou teplotou a viskozitou, výpočtové pomůcky - Ing. Bořivoj Šourek
Oběhová čerpadla - oběhová čerpadla na stejnosměrný a střídavý proud, hydrostatická a hydrodynamická čerpadla, účinnost oběhových čerpadel (voda, propylenglykol), energetické štítkování, regulace a řízení oběhových čerpadel - Ing. Lubomír Čepek, Grundfos
Pojistná a zabezpečovací zařízení - návrh pojistných ventilů a tlakových expanzních nádob pro solární soustavy - Ing. Jaroslav Forejtek, Reflex
Výměníky tepla - návrh výměníků v solárních soustavách (příprava TV, vytápění, bazén), vliv proměnlivých provozních podmínek na výkon výměníků, ekonomická analýza návrhu výměníků - Petr Kramoliš
Regulace solárních soustav - základní typy regulátorů, možnosti regulace, přehled trhu - Ing. M. Broum, Regulus
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

1. Datum a místo konání

21. 4. 2008 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP 799 Kč 950 Kč
Pro ostatní 1009 Kč 1200 Kč

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete se také přihlásit prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Poděkování společnostem, které seminář podpořily:

   

Mediální partneři STP:

   

 
 
Reklama