Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na VIII. SYMPOZIUM GREEN WAY


Společnost pro techniku prostředí,
Odborná sekce Integrované navrhování a hodnocení budov
ve spolupráci s Územním centrem Brno

si Vás dovoluje pozvat na

VIII. SYMPOZIUM GREEN WAY


10. A 11. KVĚTNA 2017 HOTEL AVANTI, BRNO

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

Motto: sympozium, sympozion, sympozia

  1. porada vědců o určitém problému
  2. hist. (ve st. Řecku) hostina, pitka
  3. liter. literární dialog rámovaný prostředím fiktivní hostiny

Zdroj: Akademický slovník cizích slov – Akademia, nakladatelství AN ČR Legerova 61, Praha 2, 1. vydání 1995

Vážení,

dovolujeme si Vás jménem odborné sekce Integrované navrhování a hodnocení budov a Územního centra Brno pozvat na VIII. sympozium GREEN WAY.

Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru 1. dne sympozia.

Sympozium se bude zabývat aktuálními trendy a problémy oboru TZB a pokusí se dát tak našemu oboru nové impulsy v této ekonomicky obtížné době v kontextu celospolečenského trendu snižování spotřeb energií.

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Jiří Petlach, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., odborní garanti sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA:

STŘEDA 10. 5. 2017 — KONGRESOVÝ SÁL

8.30Prezence
9.00Zahájení, projevy partnerů, organizační informace
12.00Co trápí projektanta — BIM, REVIT
14.00Požární větrání
16.00Hluk a vibrace v technice prostředí
Problematika související s úpravou zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v oblasti hluku (změna č. 267/2015 Sb.) a nové prováděcí vyhlášky NV č. 217/2016 Sb., kterou se mění NV č. 272/2011 Sb.

STŘEDA 10. 5. 2017 — VELKÝ SÁL

10.00Právní odpovědnost projektanta
Právní postavení projektanta TZB a jeho zodpovědnost z hlediska jeho práce (trestní odpovědnost a odpovědnost za škody způsobené výkonem povolání) — odborná přednáška zástupce České společnosti pro stavební právo
Řízená diskuse k tématu
12.00Větrání stravovacích zařízení
14.00Větrání a klimatizace administrativních budov

STŘEDA 10. 5. 2017 — MALÝ SÁL

10.00Studentská soutěž závěrečných prací z oboru techniky prostředí
12.00Větrání škol
14.00Co trápí projektanta — BIM, REVIT — příklady
17.30Závěr odborné části 1. dne sympozia

SÁLY HOTELU AVANTI

19.00Společenský večer sympozia

ČTVRTEK 11. 5. 2017 — KONGRESOVÝ SÁL

10.00Co trápí projektanta — Dokumentace staveb a honoráře
Obsahy dokumentací staveb v různých etapách přípravy, realizace a provozování staveb. Požadavky a doporučené obsahy v částech technického zabezpečení budov z hlediska vnitřního prostředí a odpovídající honoráře za zpracování dokumentací staveb.
14.00Ekodesign
Účinnosti výrobků a zařízení pro zajišťování vnitřního prostředí budov tzv. EKODESIGN
Obecné požadavky na celý obor vč. plynových kotlů, čerpadel, chladících jednotek, ventilátorů apod.
Aplikace nařízení komise EN 1253/2014 tj. EKODESIGN pro větrací jednotky v prostředí České republiky po vstoupení v platnost pro rok 2018.

ČTVRTEK 11. 5. 2017 — VELKÝ SÁL

10.00 Projekt SMART REGIONS 1. - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Legislativa a technické řešení nZEB v roce 2017
Energetická náročnost budov a skutečná spotřeba tepla a elektřiny
Kvalita vnitřního prostředí v budovách s nízkou energetickou náročností

Projekt SMART REGIONS 2.
Koncepce inteligentních regionů z hlediska energetiky a životního prostředí
Informační modely regionu
Řízení distribuce tepla v regionu
Význam denního osvětlení pro kvalitu vnitřního prostředí budov

Projekt SMART REGIONS 3.
Energetická náročnost budov
Kvalita vnitřního prostředí obytných budov v pilotním regionu
Modelování vývoj konstrukce okna ve 3D
Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků měření
Projekt Smart Regions

ČTVRTEK 11. 5. 2017 — MALÝ SÁL

10.00Provozování systémů TZB — Facility management
Optimalizace spotřeby energií při provozován objektů
Rekuperace tepla ve velkých budovách
Regulace rozvodů chladu
15:30Závěr sympozia

V odborné části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů sympozia — informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

V programu sympozia je počítáno s přestávkami na občerstvení.

Aktuální program najdete zde.

DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA — SPOLEČENSKÝ VEČER

Středa 10. 5. 2017 — Hotel Avanti, Brno, Střední 61 — sály hotelu Avanti, začátek v 19 h.

Občerstvení formou rautu. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, cimbálová muzika Alexandra Vrábela, večerem bude provázet Vladimír Hron.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

10. a 11. května 2017, Hotel Avanti, Brno, Střední 61, doprava: tramvaj č. 1 a č. 6, zastávka Hrnčířská, bus č. 67, zastávka Sportovní.

2. Vstup na odbornou část sympozia

Vstup na odbornou část sympozia je pro odbornou veřejnost z řad projektantů a architektů, studentů oboru TZB, pracovníků stavebních a profesních firem, provozovatelů či pouze příznivců oboru TZB zdarma na základě přihlášení nejpozději do 30. 4. 2017 – pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

3. Vstup na společenskou část sympozia

Cena vstupenky na společenský večer 3500 Kč (cena pro účastníka sympozia a jeho doprovodnou osobu, cena je uvedena včetně DPH)

Vstupenky na společenský večer je možné objednat emailem na adrese stp@stpcr.cz společně s účastí na odborné části sympozia nebo zaslat vyplněnou přihlášku s objednávkou vstupenek na společenský večer.

4. Úhrada vstupenky na společenský večer

Na základě zaslání závazné objednávky vstupenky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Ubytování, parkovné

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.

Doporučené ubytování:
Hotel Continental, Brno, Kounicova 6, tel. 541 519 111, www.continentalbrno.cz

Zvýhodněné ceny ubytování (vč. snídaně):
Jednolůžkový pokoj / noc 1573 Kč
Dvoulůžkový pokoj / noc 2040 Kč
Při rezervaci uveďte prosím heslo GREEN WAY.

6.Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, z. s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

PŘÍPADNÁ ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Společnost pro techniku prostředí děkuje za spolupráci a podporu při přípravě
VIII. sympozia GREEN WAY partnerům sympozia:

partneři sympozia
 
 
Reklama