Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Hluk strojů ve stavebních konstrukcích

KURZ BYL Z DŮVODU MALÉHO ZÁJMU O ÚČAST ZRUŠEN.

Kurz je určen:
pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Program kurzu

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení kurzu
Základní pojmy ve stavební akustice
Legislativní požadavky na hygienické limity a na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí
Neprůzvučnost jednoduché a dvojité stěny
Nové trendy při výpočtech hluku od strojních zařízení
Moderní metody simulace zvukoizolačních krytů pro ventilátory a tepelná čerpadla
Pružné ukládání strojů
15.00 Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:
doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., Ing. Jan Králíček, Ph.D.

Odborný garant kurzu:
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Datum a místo konání

28. 11. 2023 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 Dejvice od 9 do 15 h

Účastnický poplatek

Pro členy STP 2 500 Kč, pro ostatní 3 200 Kč včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku nejpozději do 21. 11. 2023.

Počet účastníků kurzu je omezen, preferujeme včasné přihlášení.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Mediální partneři


 
 
Reklama