Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

POZVÁNKA

na seminář pořádaný Společností pro techniku prostředíNÍZKOENERGETICKÉ CHLAZENÍ BUDOV

Přehled metod dimenzování - příklady využití


30. listopadu 2005
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6Úsporami energie na vytápění budov se zabýváme v naší republice již řadu let, ale energie na jejich chlazení zůstává opomíjena. Přitom i v našich klimatických podmínkách je již klimatizace standardem pro většinu kancelářských a shromažďovacích prostor a díky zatepleným plášťům, systémům zpětného získávání tepla a rostoucím tepelným ziskům již existují objekty s větší spotřebou chladicí než topné energie. Přitom je spotřeba primární energie u chlazení přibližně třikrát vyšší než u vytápění.

Problematika úspor energie pro chlazení budov je velmi široká, začíná pasivními budovami, které dokáží udržet přijatelné klima bez potřeby chlazení, pokračuje různými principy chlazení bez chladivového cyklu: využitím zemních výměníků, nočního větrání či adiabatického chlazení a zahrnuje i nové koncepce a doplňky kompresorového chlazení slibující nižší spotřebu energie. Příspěvky prezentované během semináře se budou týkat všech výše zmiňovaných oblastí.

Odborný garant semináře

Ing. Miloš Lain

Upozornění pro firmy - vystavovatele

Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů zařízení pro nízkoenergetické chlazení. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 8000,- Kč. Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát semináře:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz


Časový program semináře:

8:30 Prezence
9:00 Zahájení
Přehled metod nízkoenergetického chlazení a analýza českého klimatu
Ing. Miloš Lain
Pasivní domy z pohledu chlazení
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Zemní výměníky pro předehřev a chlazení budovy Sluňákov
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Systém větrání rodinných domů se zemním výměníkem jako zdrojem chladu
Ing. Petr Morávek, CSc.
Nízkoenergetické chlazení haly, historické knihovny
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
11:00 Přestávka
11:30 Dimenzování a optimalizace nočního chlazení s použitím počítačové simulace
Ing. Miloš Lain
Chladicí stropy
Ing. Vladimír Zmrhal
Adiabatické chlazení
Ing. Jan Červenák
Nová koncepce volného chlazení s přímým výparem chladiva pro vzduchem chlazené chladicí jednotky
Ing. Richard Nedoma
Využití zpětného získávání tepla pro úspory energie
Ing. Petr Morávek, CSc.
Přehled z konference nízkoenergetické a pasivní chlazení 2005 - Santorini
doc. Ing. Karel Kabele, Ing. Miloš Lain
14:00 Diskuse, závěr

Infromace pro účastníky

1. Místo konání

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6
Doprava: metro trasa "A" - stanice Dejvická, dále pěšky cca 5 min. směr Evropská.

2. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 23. 11. 2005 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.
Tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz

3. Účastnický poplatek

Pro členy STP 950,- Kč
Pro ostatní 1.100,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/ 0100, var. symbol 205 01 01.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČO 00499978, DIČ CZ00499978

Mediální partneři STP


  Internetový portál www.tzb-info.cz Časopis Topenářství Instalace
 


 
 
Reklama