Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na "III. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2012"

23. a 24. října 2012 - Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Společnost pro techniku prostředí Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov si Vás dovoluje pozvat na "III. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2012" s podtitulem Energetická koncepce EU pro potřeby vytápění, větrání a chlazení objektů - její uvádění do praxe.

Vážení,

dovoluji si Vás pozvat na III. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2012. Pořádáním Sympozia vytváříme prostor pro informování všech účastníků procesu výstavby budov a jejich provozování o novinkách v technice, v legislativě, o nových projekčních technických trendech, ale i pro navázání osobních kontaktů. Pro tyto účely je připraven bohatý doprovodný program v závěru obou dnů sympozia. Během prvního dne sympozia bude k dispozici diskusní a společenský klub v salonku Autoklubu, V rámci sympozia budou předána ocenění vybraných produktů podle programu GREEN WAY. Jednání sympozia bude probíhat ve dvou sekcích.

Těším se na Vaši účast.
Ing. Jiří Petlach, odborný garant sympozia

ČASOVÝ PROGRAM SYMPOZIA:

Úterý 23. 10. 2012 - Smetanův sál
ENERGETICKÉ SMĚRNICE EU A ČR

08:30 Prezence
09:00 Zahájení sympozia, vystoupení hostů a sponzorů, organizační informace
09.45 Energetické hodnocení budov
Směrnice o ENB podle nové evropské strategie
Výklad nového zákona o hospodaření energií
Výklad novelizované vyhlášky č. 148/2007 Sb.
Stávající praxe při navrhování technologií techniky prostředí nízkoenergetických budov
Využití moderních technologií pro snížení ENB a zlepšení vnitřního prostředí
Projekt využití PCM materiálů v budově
12.00 Přestávka
12.30 IDES EDU - projekt pro podporu vzdělávání v oblasti integrovaného navrhování budov
Vyhlášení nositelů značky GREEN WAY pro rok 2012
Technické nformace o oceněném výrobku
Problematika hodnocení vnitřního prostředí pro potřeby certifikačního systému BREEAM SBTOOL - praktické ukázky
Příklad řešení větrání, vytápění a chlazení v certifikované budově podle BREEAM
Certifikace budov podle LEED - zkušenosti investora
Zkušenosti s certifikací BREEM na objektech v ČR
16.30 Závěr jednání 1. dne sympozia

Úterý 23. 10. 2012 - Salonek Aero
KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ

10.00 Úvodní přednáška
Limity kondenzačního chlazení
Zaručí rovnoměrný výstup vzduchu z perforovaného potrubí bezprůvanové větrání?
Fan coil - jeho pád nebo renezance?
12.00 Přestávka
14.00 Požární větrání chráněných únikových cest v ČR
Větrání bytů v panelových domech - výsledky měření
Štítkování klimatizačních jednotek podle nové legislativy EU
Podmínky pro správnou funkci bezkondenzačních systémů klimatizace
Navrhování vzduchotechniky ve zdravotnictví
15.45 Řízená diskuze, závěr odborné části 1. dne

Středa 24. 10. 2012 - Smetanův sál
TEPELNÁ ČERPADLA

09.00 Efektivita provozu tepelných čerpadel v budovách
Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly
Tepelná čerpadla s CO2
Sorpční tepelná čerpadla
EPC pro tepelná čerpadla a OZE
11.00 Přestávka
SNIŽOVÁNÍ POTŘEB ENERGIE V SYSTÉMECH K+V
11.30 Spotřeba energie na klimatizaci budov
Regulace vzduchotechnické jednotky jako prostředek pro úspory energie
Úspory energie při chlazení venkovního vzduchu
Problematika účinnosti a provozních problémů zařízení pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
14:00 Přestávka - občerstvení
ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA A CHLADU
14.30 Přehled systémů nízkoenergetického chlazení - příklady
Účast týmu ČVUT v soutěži Solar Decathlon 2013
Praktické poznatky z provozu velkých solárních tepelných soustav
Solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla - anylyza provozu Slatiňany
Solární systémy pro centralizované zásobování teplem
16.30 Závěr sympozia

Středa 24. 10. 2012 - Salonek Aero
FACILITY MANAGEMENT

9.30 Vzduchotechnika v občanských stavbách
Změny technických podmínek
Příprava, výstavba a předání stavby
Provoz vzduchotechnických zařízení
Organizace provozu technických zařízení velké budovy formou insourcingu
Řízení provozu TZB s využitím výpočetní techniky
11.30 Přestávka
12.00 Pracovní předpisy
Právní předpisy
Osvětlení
Náhrada chladiv - platná legislativa
14.00 Řízená diskuze
14.30 Přestávka, přesun na exkurzi
15.00 Exkurze - prohlídka technických zařízení - Hlavní nádraží Praha

V odborném části programu sympozia budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality - informace o progresivních výrobcích.

Aktuální program bude zveřejněn na www.stpcr.cz.

Sympozium je zařazeno do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.

DOPROVODNÝ PROGRAM SYMPOZIA

SPOLEČENSKÝ VEČER

Úterý 23. 10. 2012 - Autoklub ČR, Praha 1, Opletalova 29 - Smetanův sál a salonek Club, začátek 19 h
Občerstvení formou rautu, produkce dvou hudebních skupin na dvou tanečních parketech. K tanci i poslechu zahraje skupina Good Company Petra Jirotky, v 5. patře Autoklubu ČR v salonku Club s úchvatným výhledem na Prahu vystoupí skupina KARYNA BAND.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Středa 24. 10. 2012 - Divadlo Radka Brzobohatého, Praha 1, Opletalova 5/7, začátek představení v 19 h
Světově proslulá divadelní hra TANČÍRNA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Datum a místo konání

23. a 24. října 2012, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1 - doprava metro "C", stanice Hlavní nádraží

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 3500,- Kč
Pro ostatní 4500,- Kč
Studenti, důchodci (členové STP) 300,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem sympozia. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním sympozia, cena sborníku a občerstvení v průběhu sympozia, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

4. Ubytování

Ubytování účastníků sympozia pořadatel nezajišťuje.
Doporučené ubytování: ČVUT - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 Dejvice, tel. 233 051 111, 233 051 237

5. Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

6. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
http://www.stpcr.cz, e-mail: stp@stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP:

 
 
Reklama