Pozvánka na kurz "Zařízení techniky prostředí"

Datum: 5.9.2006  |  Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředí

STP - Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

tel.:221 082 353
e-mail:
web:www.stpcr.cz
Název akce: Zařízení techniky prostředí
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí,
člen Českého svazu vědeckotechnických společností,
člen REHVA - odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí
Datum konání: 17. - 19. 10. 2006
14. - 16. 11. 2006
Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 213
Kurzovné: viz níže
Vzdělávání ČKAIT: -

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí komplexní kurz Zařízení techniky prostředí.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze dvou samostatných částí.

Organizace kurzu:

Na každou část kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu:
"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" 17. - 19. 10. 2006
"Chladicí zařízení v klimatizaci" 14. - 16. 11. 2006

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 213
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanici tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

Kurzovné:
Kompletní kurz pro členy STP 8.500,- Kč, pro ostatní 9.400,- Kč
Jedna část kurzu pro členy STP 4.400,- Kč, pro ostatní 4.900,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Přihlášky:

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky. Uzavírka přihlášek je 10 dnů před zahájením jednotlivých částí kurzů.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00499978, DIČ: CZ 00499978, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz

Program kurzu:

1. část - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:
1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Aplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.

Cíle provozování zařízení techniky prostředí.

Tlakové nádoby, úprava vody.
2. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Ventilátory, čerpadla, kompresory, klapky, vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení. Kotelny, zdroje tepla.
3. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Automatická regulace a řídící systémy. Organizace práce.

Odborný garant 1. části kurzu: Ing. Jiří Frýba

2. část - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI

Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění. Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:
1. den 08.30 Prezence
  9.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Základy termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par, Carnotův cyklus.

Chladicí oběhy. Absorpční chlazení. Termoelektrické chlazení.
2. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Princip kompresorového chlazení.

Části chladicích okruhů - druhy kompresorů, kondenzátory, výparníky, pomocná zařízení. Chladiva - druhy, parní tabulky, současná legislativa.
3. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Tepelná čerpadla. Provoz a údržba chladicích zařízení.

Odborný garant 2. části kurzu: Ing. Jaroslav Bambous

Mediální partneři STP:
   

 

Hodnotit:  

Datum: 5.9.2006
Organizace: STP - Společnost pro techniku prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco