Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Zařízení techniky prostředí"

Název akce: Zařízení techniky prostředí
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí,
člen Českého svazu vědeckotechnických společností,
člen REHVA - odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí
Datum konání: 17. - 19. 10. 2006
14. - 16. 11. 2006
Místo konání: budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 213
Kurzovné: viz níže
Vzdělávání ČKAIT: -

Na základě průzkumu zájmu o kurzy "Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" a "Chladicí zařízení v klimatizaci" připravuje odborná sekce Provoz zařízení techniky prostředí komplexní kurz Zařízení techniky prostředí.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu "Zařízení techniky prostředí" je seznámit účastníky s teoretickými základy nutnými pro pochopení činnosti zařízení techniky prostředí, s konstrukcí a činností jednotlivých zařízení a způsobem, jak je provozovat. Kurz je složen ze dvou samostatných částí.

Organizace kurzu:

Na každou část kurzu je možné se přihlásit samostatně. O jejich absolvování bude účastníkům vydáno potvrzení. Absolventům celého kurzu bude na základě závěrečného testu vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu:

"Provoz a údržba zařízení techniky prostředí" 17. - 19. 10. 2006
"Chladicí zařízení v klimatizaci" 14. - 16. 11. 2006

Místo konání:

budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 213
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanici tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

Kurzovné:

Kompletní kurz pro členy STP 8.500,- Kč, pro ostatní 9.400,- Kč
Jedna část kurzu pro členy STP 4.400,- Kč, pro ostatní 4.900,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Přihlášky:

Na kurz se můžete přihlásit prostřednictvím on-line přihlášky na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky. Uzavírka přihlášek je 10 dnů před zahájením jednotlivých částí kurzů.

Platební podmínky:

Na základě vyplněné závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného:

kurzovné nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Pořadatel kurzu:

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
IČ: 00499978, DIČ: CZ 00499978, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz

Program kurzu:

1. část - PROVOZ A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Informuje účastníky jak nejefektivněji a nejlevněji provozovat a udržovat kotelny, vzduchotechnická a klimatizační zařízení, soustavy ústředního vytápění a s nimi související zařízení měření a regulace, tlakové nádoby, kompresory, čerpadla, úpravny vody a další nezbytné provozní soubory. Poskytnuté informace budou též návodem, jak řešit problémy související s hygienickými podmínkami v budovách.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  09.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Aplikace základních fyzikálních veličin a vztahů při provozu vytápění a klimatizace.

Cíle provozování zařízení techniky prostředí.

Tlakové nádoby, úprava vody.
2. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Ventilátory, čerpadla, kompresory, klapky, vyústky, otopná tělesa a další součásti zařízení. Kotelny, zdroje tepla.
3. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Automatická regulace a řídící systémy. Organizace práce.

Odborný garant 1. části kurzu: Ing. Jiří Frýba

2. část - CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ V KLIMATIZACI

Cílem pořádaného kurzu je poskytnout účastníkům základní informace o principech činnosti kompresorových a absorpčních zařízení, o účelu a funkci jejich komponentů. Tyto znalosti jsou předpokladem pro úspěšné vyhledávání závad a určení způsobu jejich odstranění. Jedním z témat je vhodný způsob provozování s ohledem na zajištění správného provozního režimu chladicího zdroje a provádění jeho pravidelné údržby.

Program:

1. den 08.30 Prezence
  9.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Základy termodynamiky - změny stavu ideálních plynů, termodynamika par, Carnotův cyklus.

Chladicí oběhy. Absorpční chlazení. Termoelektrické chlazení.
2. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Princip kompresorového chlazení.

Části chladicích okruhů - druhy kompresorů, kondenzátory, výparníky, pomocná zařízení. Chladiva - druhy, parní tabulky, současná legislativa.
3. den 08.00 - 12.00 Přednášky
  12.00 - 13.00 Oběd
  13.00 - 16.00 Přednášky

Tepelná čerpadla. Provoz a údržba chladicích zařízení.

Odborný garant 2. části kurzu: Ing. Jaroslav Bambous

Mediální partneři STP:

   

 
 
Reklama