Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Snižování hluku a vibrací - 2. část

Praha - 18. 9. 2014, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6 - Dejvice

Kurz je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.
Kurz navazuje na 1. část. Jednotlivá probíraná témata budou rozšířena o ukázku praktických příkladů a řešení.

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Program kurzu:

  1. Výpočty hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu při různých interferencích a prostorovém uspořádání
  2. Šíření zvuku v reálném prostředí
  3. Hluk vzduchotechnických zařízení
  4. Pružné ukládání strojů
  5. Základy stavební akustiky

Časový rozvrh kurzu

čtvrtek 18. 9. 2014
8.30 Registrace účastníků
9.00 Zahájení, přednášky
12.00 Přestávka na oběd
12.45 - 16.00 Přednášky

Informace pro účastníky kurzu:

Místo konání kurzu

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 1083 Kč bez DPH (1300 včetně DPH)
Pro ostatní 1333 Kč bez DPH (1600 včetně DPH)

V případě zájmu o publikaci Nový R., Hluk a chvění bude částka navýšena o cenu publikace 253 Kč včetně DPH.
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
Účastnický poplatek obsahuje náklady spojené s organizací kurzu.

Zda máte zájem o publikaci Nový R.: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVUT, Praha 2009
prosím uveďte do kolonky "Jiné sdělení".

Závazná přihláška

Můžete využít závazné on-line přihlášky na www.stpcr.cz nebo přihlášku zašlete nejpozději do 11. 9. 2014 na adresu Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. / fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.

Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Cestovné

Hradí vysílající organizace.

Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

ODBORNÝ GARANT KURZU: doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Mediální partneři STP


 
 
Reklama