Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na webinář – 4. ročník GREEN WAY DAY

Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci bude 4. ročník GREEN WAY DAY pořádán jako webinář.

Akce je určena především pro všechny, kterým problém správného a koncepčního navrhování, realizování a provádění technických zařízení pro zajištění vnitřního prostředí staveb není cizí:

 • pro investory či jejich technické složky zajišťující zadání staveb, technický dozor při projektování, realizaci a provozování zařízení TZB,
 • pro koncepční pracovníky zajišťující návrh vnitřního prostředí staveb,
 • pro projektanty všech profesí zajišťující vnitřní prostředí staveb,
 • pro odpovědné pracovníky realizačních firem,
 • pro pracovníky provozu a správy budov.

Na setkání u online vydání se těší Ing. Jiří Petlach, odborný garant GWD

14. 6. 2021 – Webinář — živě od 9 do 17 h

Bloky přednášek – program

Provoz soustav a systémů TZB – doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

 • Návrh a provozování filtrů u VZT jednotek
 • Servis, údržba a čistota VZT zařízení
 • Izolace potrubí na chladné straně VZT systému
 • Vliv provozování vzduchotechniky na její spotřebu energie
 • Uvádění do provozu a optimalizace provozu klimatizačních systémů

Chladiva, chlazení, tepelná čerpadla v roce 2021 – Ing. Petr Bureš

 • Chladiva – novinky, změny
 • Projektuj tepelná čerpadla aneb moderní koncepce

Změny právních předpisů a závazných technických norem platných v roce 2021 – Ing. Jiří Petlach

 • Úprava Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • Stavební zákon
 • Nový energetický audit

Zajímavé projekty TZB – Ing. Jiří Petlach ml.

 • Zkušenosti z praxe, zajímavá řešení

V odborné části programu budou k jednotlivým tématům vkládány technické aktuality partnerů webináře – informace o progresivních výrobcích z oblasti TZB.

Na závěr jednotlivých přednáškových bloků bude prostor pro diskuzi a přestávku.

Aktuální program včetně jednotlivých přednášek je zveřejněn zde.

Případná změna programu vyhrazena.

Akce je zařazena do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky

Účastníci tohoto online setkání obdrží elektronický sborník s anotacemi přednášek.

Připojte se k tomuto výjimečnému online vydání!

Pokud máte zájem o účast, vyplňte a odešlete online přihlášku nejpozději do 10. 6. 2021.

Odkaz ke sledování akce Vám bude odeslán nejpozději 1 den před zahájením vysílání.

Akce bude vysílána živě, možnost zhlédnutí ze záznamu nebude poskytnuta.
Pro zhlédnutí nejsou potřeba žádné speciální programy ani aplikace. Stačí běžný přístup na internet.
Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména a e-maily pro nastavení přístupu.

Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

Partneři GREEN WAY DAY

Zlatý partner


Stříbrný partner


Bronzoví partneři
 
 
Reklama