Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Optimální řešení

s podtitulem Budoucnost fancoilů

Frekvenčně řízené (EC) motory s nízkou hlučností a vysokou účinností
Regulace výkonu fancoilů na straně vody tlakově nezávislými 2-cestnými regulačními ventily

Pořádáno ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

Termíny a místa konání seminářů:

20. 1. 2014 - Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
21. 1. 2014 - Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
22. 1. 2014 - Zlín - Hotel Moskva, nám. Práce 2512
23. 1. 2014 - Brno - Hotel International, Husova 16
28. 1. 2014 - Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
29. 1. 2014 - Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
8.45 Zahájení, úvodní slovo
9.00 Hydronic Systems a Sabiana – logické partnerství
9.15 Konstrukce a vybavení fancoilů budoucnosti
 • Energetická třída FCEER / FCOOP
 • EC Motory
 • Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily
9.45 EC motory – spojité řízení otáček, vysoká účinnost
 • Princip funkce
 • Účinnost
 • Porovnání EC / asynchronních motorů
10.30 Fancoil nebo chladicí trám?
11.00 Návrhový software pro fancoily – CZ lokalizace
11.15 Přestávka, občerstvení
11.30 Fancoil / teplovzdušná jednotka v soustavě s proměnným průtokem
 • 2-cestné regulační ventily
 • Kombinované 2-cestné regulační ventily D9525
 • Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima Compact
12.15 Fancoil / teplovzdušná jednotka v soustavě s konstantním průtokem
 • 3-cestné regulační ventily
 • Ruční vyvažovací ventily D9535/9505
 • Automatické vyvažovací ventily AB-EJust
13.00 Diskuse, závěr semináře

Seminář je určen pro projektanty VZT, vytápění, chlazení a MaR, provozovatele soustav, rozpočtáře a technické pracovníky z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

Odborný garant: Ing. Rudolf Talian

Přednášející: Ing. Rudolf Talian, Ing. Libor Stožek, Petr Šaroch

Bližší informace o semináři získáte na:

Hydronic Systems Prague s. r. o.
Jesenická 513, 252 44 Psáry, Dolní Jirčany
Tel.: 244 466 792-3, fax: 244 461 381

Hydronické Systémy s. r. o.
Šámalova 78, 615 00 Brno
Tel.: 545 247 246, fax: 545 247 519
E-mail: hydronic@hydronic.cz
http://www.hydronic.cz

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění semináře:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz,
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama