Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Solární tepelné soustavy 2009"

Pořádaný ve dvou dvoudenních částech 5. a 6. listopadu a 11. a 12. listopadu 2009

Název akce: Solární tepelné soustavy 2009
Druh akce: kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE) a Třeboňským inovačním centrem (TIC) za podpory MPO
Datum konání: 5. - 6. listopadu a 11. - 12. listopadu 2009
Místo konání: viz níže
Vložné: členové STP 3570 Kč, ostatní 4760 Kč vč. DPH
Hodnocení ČKAIT: kurz ohodnocen 3 body

Kurz je určen: projektantům, technikům a pracovníkům činným ve výstavbě.

Témata přednášek:

Sluneční energie. Solární kolektory. Zásobníky tepla. Solární tepelné soustavy pro přípravu teplé vody, vytápění a ohřev bazénové vody. Navrhování prvků solárních soustav. Energetické bilancování a ekonomické hodnocení solárních soustav. Hydraulická zapojení solárních soustav. Zkušenosti z realizací a provozu. Dotační podpora.

Přednášející:

Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Jaroslav Peterka, CSc., Ing. Alfréd Gottas, Ing. Josef Zicha, CSc., Ing. Michal Broum, Jiří Kalina, Petr Kramoliš, Ing. Ivan Beneš, Ing. Tomáš Voříšek, Ing. Libor Novák, Ing. Jan Kunc.

Odborný garant kurzu: Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu: Základy využití sluneční energie, návrh a bilancování solárních soustav
Místo konání: Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní

čtvrtek 5. 11. 2009 08.30 - 09.00 Registrace účastníků
    09.00 - 12.00 Zahájení, přednášky
    12.00 - 12.45 Oběd
    12.45 - 15.30 Přednášky
    15.30 Exkurze do Solární laboratoře FS ČVUT v Praze

pátek 6. 11. 2009 09.00 - 12.00 Přednášky
    12.00 - 12.45 Oběd
    12.45 - 16.00 Přednášky

2. část kurzu: Projektování, realizace a provoz solárních soustav
Místo konání: Třeboňské inovační centrum (TIC)

středa 11. 11. 2009 09.00 - 12.00 Přednášky
    12.00 - 12.45 Oběd
    12.45 - 16.00 Přednášky
    16.00 Exkurze do experimentálního skleníku

čtvrtek 12. 11. 2009 09.00 - 12.00 Přednášky
    12.00 - 12.45 Oběd
    12.45 - 16.00 Přednášky
    16.00 Zakončení kurzu

Na závěr obdrží účastníci kurzu osvědčení o absolvování kurzu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo a datum konání

5. a 6. listopadu 2009 Centrum technologických informací a vzdělávání (CTIV), ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6
11. a 12. listopadu 2009 Třeboňské inovační centrum (TIC), Dukelská 145, Třeboň

2. Účastnický poplatek

Cena bez DPH včetně DPH
Pro členy STP, ČSSE 3000 Kč 3570 Kč
Pro ostatní 4000 Kč 4760 Kč

Cena kurzu je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem kurzu. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, občerstvení účastníků v průběhu kurzu, materiály ke kurzu - publikace:

1) Matuška, T.: Sešit projektanta Solární tepelné soustavy
2) Terminologický slovník Solární tepelná technika
3) Tištěný sborník powerpointových prezentací přednášejících kurzu

3. Platební podmínky

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

5. Doporučené ubytování

Hotel Krystal, J. Martího 2, Praha 6 (stanice metra "A" + tramvaj) - tel.: 257 212 397, info@suz.cvut.cz
Hotely Bohemia - Regent, U Světa 750, Třeboň - tel.: 384 721 394, recepce@bohemia-regent.cz
V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

 
 
Reklama