Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Decentrální větrání s návazností na dotační programy. Armatury, regulace a otopná tělesa z hlediska optimalizace hydraulických zapojení otopných soustav.

Společnosti


a


si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Decentrální větrání s návazností na dotační programy.

Armatury, regulace a otopná tělesa z hlediska optimalizace hydraulických zapojení otopných soustav.

pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí


 5. 4. 2016 České Budějovice
 6. 4. 2016 Plzeň
 7. 4. 2016 Liberec
11. 4. 2016 Hradec Králové
12. 4. 2016 Ostrava
13. 4. 2016 Brno
14. 4. 2016 Praha

Seminář je zaměřen především na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovníky v oblasti vytápění, chlazení a VZT, kteří se v praxi setkávají s problematikou návrhu hydraulických zapojení otopných soustav. Budeme se věnovat novému sortimentu PICV – tlakově nezávislým regulačním ventilům s vestavěným regulátorem průtoku a také vzájemnému vztahu hydraulického zapojení soustavy a regulace. Krátce se také zmíníme o fan-coilových regulátorech Siemens používaných pro řízení konvektorů Korado.

Přednášky firmy Korado budou zaměřeny na decentrální větrání bytových prostor v návaznosti na program Zelená úsporám a na novinky a inovace v sortimentu deskových, trubkových i konvektorových těles.

Program semináře

8:30 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře

  • PICV ventily – regulační ventily s vestavěným regulátorem průtoku, aplikace, využití v praxi
  • Albatros2 – optimalizace hydraulických zapojení otopných soustav s regulátory Albatros2
  • Fan-coilové regulátory Siemens – prostorové regulátory a termostaty pro konvektory Korado
  • Decentrální větrání – seznámení s decentrální rekuperací a její možnosti použití v bytové výstavbě
  • Novinky a inovace v sortimentu deskových a trubkových těles
  • Konvektory s ventilátorem a jejich využití včetně představení novinek pro rok 2016

13:00 Diskuse, tombola, závěr semináře

V programu je počítáno s přestávkou na kávu a občerstvení.

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem.

Pořadí přednášek se může na jednotlivých místech konání měnit.

Pořadatelé:

SIEMENS s. r. o.
Divize Building Technologies
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Tel.: 233 033 402, fax: 233 033 640
E-mail: hvacproducts.cz@siemens.com
http://www.siemens.cz/buildingtechnologies

KORADO, a. s.
Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 506 420
E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.cz

Přednášející:

SIEMENS – Bc. Jana Adamcová, Ing. Rudolf Kotík, Ing. Radek Pitař
KORADO – Jan Frankovič, Ing. Vlastimil Mikeš, Ing. Martin Preclík

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

Termíny a místa konání seminářů:

 5. 4. 2016České Budějovice – Hotel Budweis
Mlýnská 6
 6. 4. 2016Plzeň – Plzeňský Prazdroj – reprezentační prostory
U Prazdroje 7
 7. 4. 2016Liberec – Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Gutenbergova 3
11. 4. 2016Hradec Králové – Nové Adalbertinum
Velké nám. 32/40
12. 4. 2016Ostrava – Hotel Imperial
Tyršova 6
13. 4. 2016Brno – Hotel International
Husova 16
14. 4. 2016Praha – Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6 Dejvice

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím přihlášku nejpozději 1 týden před konáním semináře.

 
 
Reklama