Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce obytné prostředí


Vás zve na seminář
VĚTRÁNÍ BYTŮ
POŘÁDANÝ dne 26. října 2004 v praze - Masarykova kolej ČVUT

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Větrání bytů". Cílem semináře je seznámit se jednak s nejnovějšími principy a nároky na výměnu vzduchu v bytech a s připravovaným předpisem pro větrání bytů.

Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
odborný garant semináře


Časový program semináře:

  8.30 Prezence účastníků
  9.00 Zahájení, úvod - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Úvod do problematiky větrání bytů - Doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
Návrh nového předpisu - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Pohled hygienika - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Zkušenosti s větráním rodinných domů - Ing. Petr Morávek, CSc.
Zkušenosti s regenerací panelových domů - Ing. Miloslav Chlum
Zhodnocení došlých připomínek - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
26. 10. 2004 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Dopravní spojení: metro trasa "A" stanice "Dejvická".

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      890,- Kč včetně DPH 19 %
- pro ostatní         990,- Kč včetně DPH 19 %

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 04 01, IČO 499978, DIČ CZ00499978.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 19. 10. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Ubytování
Pořadatel semináře ubytování nezajišťuje.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 1 bod.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama