Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
odborná sekce obytné prostředí


Vás zve na seminář
VĚTRÁNÍ BYTŮ
POŘÁDANÝ dne 26. října 2004 v praze - Masarykova kolej ČVUT

Společnost pro techniku prostředí připravila na základě požadavků odborné veřejnosti seminář na téma "Větrání bytů". Cílem semináře je seznámit se jednak s nejnovějšími principy a nároky na výměnu vzduchu v bytech a s připravovaným předpisem pro větrání bytů.

Seminář je určen pro projektanty vzduchotechniky, investory, stavaře a další zájemce z blízkých oborů.

Těšíme se na Váš zájem a věříme, že seminář přispěje k Vaší orientaci v dané problematice.

Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
odborný garant semináře


Časový program semináře:

  8.30 Prezence účastníků
  9.00 Zahájení, úvod - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Úvod do problematiky větrání bytů - Doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
Návrh nového předpisu - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
Pohled hygienika - MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Zkušenosti s větráním rodinných domů - Ing. Petr Morávek, CSc.
Zkušenosti s regenerací panelových domů - Ing. Miloslav Chlum
Zhodnocení došlých připomínek - Prof. Ing. Miloslav V. Jokl, DrSc.
13.00 Diskuse, závěr semináře

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.


Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání
26. 10. 2004 - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Dopravní spojení: metro trasa "A" stanice "Dejvická".

2. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí      890,- Kč včetně DPH 19 %
- pro ostatní         990,- Kč včetně DPH 19 %

3. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol 204 04 01, IČO 499978, DIČ CZ00499978.

4. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s dokladem o úhradě poplatku zašlete do 19. 10. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz

Můžete rovněž využít on-line přihlášky. V případě zaslání pozvánky e-mailem předložte doklad o úhradě účastnického poplatku u prezence před zahájením semináře.

5. Ubytování
Pořadatel semináře ubytování nezajišťuje.

6. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 1 bod.


Mediální partneři STP


internetový portál www.tzb-info.cz časopis Topenářství Instalace

Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama