Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

NEPŘEHLÉDNĚTE


Reklama


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT1.3.2021
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.

V polovině prosince 2020 byla publikována revize ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků – Požadavky. Touto normou se nahradila ČSN 73 0532 z února 2010, která byla zrušena dne 1. 1. 2021. Souběh platnosti obou verzí norem byl velmi krátký a neměl žádný dopad do praxe.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
autodoc.cz