Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
DNES
Ing. Michal Brandtner, Ing. Adam Boháček, VUT FAST Brno, ...

Článek se zabývá datovou strukturou pro účely posuzování životního cyklu staveb s využitím informačního modelu budovy (BIM). Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda, využitelná pro prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska ...

DNES
redakce

Den stínicí techniky je svátek žaluzií, rolet, markýz, plisé, baldachýnů, japonských stěn, screenů, slunolamů i pergol. Zároveň také úspor energií, protože efektivním stíněním můžeme významně snížit potřebu energie na chlazení.

VČERA
innogy

Mladé dynamické firmy táhnou čistou mobilitu v Česku. Rohlik.cz a innogy významnými obchodními partnery v oblasti CNG. BioCNG nabývá na významu, po roce už je pevnou součástí nabídky.

Reklama

NEPŘEHLÉDNĚTE


Reklama
Reklama
Reklama

12.5.2021
Ing. Zdeněk Lyčka

Vytěsňování spalování dřevní biomasy ze způsobů výroby tepla pro vytápění má negativní dopad na celostátní bilanci využití OZE. Autor v souladu s metodikou používanou na národní úrovni ukazuje, že tam, kde je dřevní biomasa v současnosti využívána, by řešením měl být přechod na účinnější spalovací zdroje než přechod na jiný zdroj tepla.


MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
autodoc.cz