Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
DNES
Ing. Karel Drbal, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský

Recenzovaný Cílem příspěvku je uvedení principů postupů použitých pro vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem. Současně budou představeny metody, které jsou doporučeny odborné veřejnosti v Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik s návazností ...

DNES
TOMEGAS s.r.o.

O tom, že propan je stále atraktivním zdrojem energie, svědčí příběhy řady českých firem. Jednou z nich je rodinná firma z Fulneku, která se zabývá práškovým lakováním.

DNES
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Přehled základních rozdílů vlastností splitových a monoblokových tepelných čerpadel. Odlišnosti by měl zájemce vnímat a využít, neboť mohou zvýšit energetickou efektivitu, řešit složité instalační poměry atp.

VČERA
Michaela Pánková, Open House Praha, z. ú.

U příležitosti XVII. všesokolského sletu připravila nezisková organizace Open House Praha sérii komentovaných prohlídek Velkého strahovského stadionu, které se uskuteční v termínu od neděle 30. června do pátku 5. července 2024.


22.6.2024
redakce podle newsletteru ČPS

Na Ukrajině se ukládal i plyn původně nakoupený na Západě. Takže i plyn z Východu může mít teoreticky západní původ. Ovšem oproti plynu z Nizozemska, kde je přítomnost molekul ruského plynu hodně nepravděpodobná, tak na Východě je šance vyšší. Ruský plyn není ani pod sankcemi.


24.6.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Před dvanácti lety byla vydána ČSN 73 4505 Podlahy – Společná ustanovení. V současné době je na základě zkušeností z praxe připravovaná její novela. Autory jsou opět doc. Ing. Jiří Dohnálek,  CSc., a Ing. Petr Tůma, Ph.D., kteří vyzývají k zaslání připomínek. S vydáním konečné verze se počítá v průběhu první poloviny roku 2025.

Reklama
Reklama
www.autodoc.cz