Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář "Spalinové cesty a řízené větrání 2008"

Společnost Schiedel a.s., ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků si Vás dovolují pozvat na seminář pro projektanty, architekty a stavební odborníky Spalinové cesty a řízené větrání 2008.

Název akce: Spalinové cesty a řízené větrání 2008
Druh akce: seminář
Pořadatel: Schiedel, a.s.
Datum a místo
konání:
4.12.2008 - Praha, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
Vložné: zdarma

Program:

  08:00 - 08:30 prezence účastníků,zahájení
  08:30 - 09:15 Metodika výpočtu energetické náročnosti budov (Plzeň, Ostrava, Praha)
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT Praha
  09:15 - 10:00 Mikroklimatické podmínky (nízkoenergetických) staveb pro bydlení
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha
  10:00 - 10:30 Systém řízenéného větrání Schiedel AERA. Příprava, projektování, realizace
Ing. Jiří Vrba, Schiedel a.s.
  10:30 - 11:00 Přestávka - občerstvení
  11:00 - 11:30 Společné komíny. Výchozí technické normy, navrhování a připojování spotřebičů
Ing. Vladimír Jirout – člen normalizační komise ČNSI sekce komíny
  11:30 - 12:00 Přehled komínových systémů pro novou výstavbu
Technické oddělení Schiedel a.s.
  12:00 - 12:30 Přehled komínových systémů pro obnovu
Technické oddělení Schiedel a.s.
  12:30 - 13:00 Individuální vytápění v nízkoenergetických domech
Ing. Libor Seidl, Iniciativa pro individuální vytápění
    Závěr

Změna pořadí přednášek vyhrazena. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 1 bodu.

STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...

 
 
Reklama