Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2012"

s podtitulem OPTIMÁlní řešení pro soustavy s proměnným průtokem

HYDRONIC SYSTEMS si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář "Energie pod Vaší kontrolou 2012" s podtitulem "OPTIMÁlní řešení pro soustavy s proměnným průtokem" pořádaný ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

16. 1. 2012 Liberec - Hotel Zlatý lev, Gutenbergova 3
17. 1. 2012 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36
18. 1. 2012 České Budějovice - Hotel Budweis, Mlýnská 6
19. 1. 2012 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
23. 1. 2012 Hradec Králové - Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494
24. 1. 2012 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
25. 1. 2012 Zlín - Hotel Moskva, nám. Práce 2512
26. 1. 2012 Brno - Hotel International, Husova 16
30. 1. 2012 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 Prezence účastníků
08.45 Zahájení, úvodní slovo
09.00 Hydraulická stabilita včera, dnes a zítra
09.30 OPTIMÁlní řešení pro regulaci výkonu spotřebičů v soustavách s proměnným průtokem
 • Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily OPTIMA a OPTIMACompact
 • 2-cestné regulační ventily
 • Ovládací pohony
10.45 Přestávka, občerstvení
11.00 Soustavy s konstantním průtokem
 • Ruční a automatické vyvažovací ventily v soustavách s konstantním průtokem
 • 3-cestné regulační ventily
 • Ovládací pohony
12.30 OPTIMAlizace na závěr
13.00 Diskuse, závěr semináře
V průběhu semináře bude prostor pro praktické ukázky funkce:
 • Tlakově nezávislých 2-cestných regulačních ventilů
 • Automatických vyvažovacích ventilů
 • Ručních vyvažovacích ventilů

Ti nejpozornější z Vás si vedle zajímavých informací s sebou odnesou i hodnotné ceny.

V průběhu semináře si ukážeme, jak co možná nejefektivněji zajistit regulaci výkonu různých typů spotřebičů v soustavách s konstantním i proměnným průtokem. Řešení je jistě mnoho a žádné není univerzální. Pokusíme se najít to optimální pro oba typy soustav a různé typy spotřebičů:

 • Otopná tělesa
 • Fancoily a chladicí trámy
 • Teplovzdušné jednotky, dveřní clony
 • VZT jednotky

Podrobněji se budeme věnovat zejména soustavám s proměnným průtokema použití tlakově nezávislých 2-cestných regulačních ventilů:

 • OPTIMA pro teplovzdušné jednotky a VZT jednotky
 • OPTIMA Compact pro fancoily a chladicí trámy

Seminář je určen pro projektanty vytápění, chlazení a MaR, provozovatele soustav, rozpočtáře a technické pracovníky z oblasti vytápění, chlazení a MaR.

Odborný garant: Ing. Rudolf Talian

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Bližší informace o semináři získáte na adresách:

HYDRONIC SYSTEMS
Modřanská 98
147 00 Praha 4
tel.: 24446 6792-3
fax: 24446 1381
Šámalova 78
615 00 Brno
tel.: 54524 7246
fax: 54524 7519

e-mail: hydronic@hydronic.cz
http://www.hydronic.cz

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění semináře:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz

 
 
Reklama