Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Komplexní hospodaření s dešťovou vodou

INTESIO – inteligentní řešení pro dlouhodobé hospodaření s dešťovou vodou

Program semináře

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení semináře – představení Intensio
Zachycení:
Liniové odvodňovací prvky Hauraton FASERFIXŸSUPER – Michal Fiala
Bodové odvodnění Wavin uliční vpusti a drenážní potrubí X-Stream Perfor – Aleš Břeň
9.20 Transport:
Potrubní systémy Wavin – Aleš Břeň
Šachty Wavin Tegra – Aleš Břeň
10.00 Zasakování a retence:
Tunelové systémy Hauraton DRAINFIXŸTWIN – Marek Zelenka
Akumulační boxy Wavin Azura, Q-bic, Q-BB, perforované potrubí X-Stream GT Perfor, zasakovací šachty – Lukáš Mejzlík
10.45 Přestávka na kávu a občerstvení
11.00 On-line software pro návrh zasakovacích a retenčních objektů
SW podpora pro IS – Pavel Seidl
11.50 Filtrace:
Odlučovače ropných látek Oil Stream
Hydrodynamický separátor Wavin Certaro – Lukáš Mejzlík
Odlučovače ropných látek Hauraton AQUAFIX – Marek Zelenka
12.40 Regulace odtoku:
Vírová regulace Wavin Corso – Lukáš Mejzlík
Regulační prvky – Lukáš Mejzlík
13.00 Závěr semináře, oběd

Termín a místo konání semináře

28. listopadu 2013 Ostrava – Hotel Harmony Club, 28. října 170, Ostrava

Odborný garant

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace s přednášejícími.

Pořadatel

WAVIN OSMA, s. r. o.
Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem
Tel/fax.: 326 983 112, 326 983 110
E-mail: info@wavin-osma.cz
www.wavin-osma.cz

Podmínky účasti

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz Tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditnímbodem.

 
 
Reklama