Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář "Ekologicky a ekonomicky příznivé komponenty pro TZB 2009"

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT - 1 akreditační bod.

Název akce: Ekologicky a ekonomicky příznivé komponenty pro TZB 2009
Druh akce: odborný seminář
Pořadatel: GRUNDFOS s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r.o., REHAU, s.r.o. a Ostaco, s.r.o. ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí
Datum konání: viz níže
Místo konání: viz níže
Vložné: zdarma
Hodnocení ČKAIT: Účast na semináři je hodnocena 1 bodem.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ:

14. 4. 2009 Hradec Králové - HotelČernigov, Riegrovo nám. 1494
15. 4. 2009 Brno - Hotel International, Husova 16
16. 4. 2009 Ostrava - Hotel Imperial, Tyršova 6
22. 4. 2009 Ústí nad Labem - Hotel Vladimír, Masarykova 36
23. 4. 2009 Karlovy Vary - Thermal Spa hotel, I. P. Pavlova 11

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 13.00 Zahájení
Odborné přednášky
Hluk v otopných soustavách
Finanční úspory při používání čerpadel
Grundfos pro TZB a jejich návrh
Novinky ve výrobním programu Grundfos
REHAU - novinky v oblasti TZB pro rok 2009
RAUCAD - praktická ukázka efektivní práce s grafickým výpočetním programem
Přestávka - občerstvení
STIEBEL ELTRON - tepelná čerpadla země/voda a vzduch/voda nové generace, rekuperace tepla z průmyslu
TACONOVA - značka pro vyvažování, směšování, regulaci, odvzdušňování a solár
Novinky 2009 a dimenzování vyvažovacích armatur v programu Protech
13.00 Předpokládaný závěr semináře
Oběd

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajích firem. Pořadí firemních přednášek se může na seminářích měnit, informaci obdržíte při prezenci.

POŘADATELÉ:

GRUNDFOS s. r. o.
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, fax: 585 716 299
E-mail: GCZ@grundfos.com
http://www.grundfos.cz

REHAU, s. r. o.
Obchodní 117, 251 70 Čestlice
Tel.: 272 190 111, fax: 272 190 169
E-mail: praha@rehau.com
http://www.rehau.cz

STIEBEL ELTRON spol. s r. o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
Tel.: 251 116 111, fax: 235 512 122
E-mail: info@stiebel-eltron.cz
http://www.stiebel-eltron.cz
OSTACO, s. r. o.
Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Tel.: 283 930 810, fax: 266 310 386
E-mail: sales@ostaco.cz
http://www.ostaco.cz

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jiří Matějček, CSc.
Grundfos - Ing. Lubomír Čepek
Rehau - Ing. Michael Blažek
Stiebel Eltron - Ing. Václav Helebrant, Ing. Petr Novotný
Ostaco - RNDr. Miloš Hoff

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí

Podmínky účasti:

Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatelé nezajišťují.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

 
 
Reklama