Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka

na odborný seminář společnosti


Komínové systémy
z ušlechtilé oceli


pořádaný ve spolupráci se
Společností pro techniku prostředí


3. června 2004

Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1
Praha 6 - Dejvice


Witzenmann Slovakia s. r. o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová
Slovenská republika
tel.: 00421/48/47 11 014, 41 88 197
fax: 00421/48/41 88 475
e-mail: vwi@witzenmann.sk , www.witzenmann.sk

Kontakty v ČR:
Ing. Vladimír Jirout
U Vysočanského pivovaru 425/20
190 00 Praha 9
tel.: 283 892 490, tel./fax: 283 890 846
mobil: 603 434 320
e-mail: vjirout@tiscali.cz

Jan Reitmaier
Krokova 14
315 02 Plzeň
tel./fax: 377 447 311
mobil: 603 202 001
e-mail: witzenmann.reitmaier@quick.cz

Společnost Witzenmann Slovakia s. r. o. se zabývá nejen komínovými systémy z ušlechtilé oceli, ale i výrobou nerezových vlnovců a kompenzátorů, nerezových tenkostěnných trubek, držáků potrubí, pružných kovových elementů, kovových ochranných, odsávacích, komínových a plynových hadic, kovových tlakových hadic, potrubních systémů pro vzduchotechniku, kovových profilů apod.

Organizační zajištění:
Společnost pro techniku prostředí
Ing. Petr Mádr, Hana Jelenová
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz


PROGRAM semináře:

  8.30 hod Prezence účastníků
  9.00 hod Informace o firmě Witzenmann

Stručný přehled výrobního programu Witzenmann Slovakia
Ing. Ján Kováč

Výrobní program v oblasti komínové techniky
Ing. Slavomír Muth

Přehled platných norem a předpisů v oblasti komínové techniky
Ing. Vladimír Jirout

Společné komíny pro odvod spalin od spotřebičů typu "B" a "C"

Přehled vyráběných dílů a jejich použití

Zásady montáže

Stanovení průřezu
Ing. Slavomír Muth
13.00 hod Předpokládaný závěr semináře
V průběhu semináře je počítáno s přestávnou na občerstvení, s diskuzí a s individuálními konzultacemi se zástupci firmy Witzenmann.


Datum a místo konání semináře:
3. 6. 2004 - Praha
Masarykova kolej ČVUT
Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
Doprava: metro "A" - Dejvická


Informace pro účastníky:
Účast na semináři je zdarma, ubytování pořadatel nezajišťuje.
Organizační zajištění:
V případě Vašeho zájmu o účast na semináři odešlete vyplněnou přihlášku obratem, nejpozději však do 27. 5. 2004 na adresu:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: +420 221 082 201
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství


 
 
Reklama