Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Hluk v pracovním prostředí

Program semináře

Vliv hluku na sluchový aparát
Přednášející: MUDr. Helena Mikulášová – HSHMP

Kategorizace prací se zaměřením na hluk (Zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška č. 432/2003 Sb.)
Přednášející: Ing. Václav Krýsa

Hluk v pracovním prostředí – Legislativa (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)
Přednášející: Ing. Jakub Janota – HSHMP

Hluk v pracovním prostředí – Příklady z praxe, Protokol o měření hluku, Akreditace a autorizace
Přednášející: Ing. Ondřej Dobisík – HSHMP

Snižování hluku na pracovištích
Přednášející: Ing. Ladislav Mička

Hluk z průmyslových objektů a jeho dopad na okolní zástavbu
Přednášející: Ing. Jan Králíček

Seminář je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

Seminář pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakultou strojní, ČVUT v Praze.

Časový rozvrh semináře

08:30 Registrace účastníků
09:00 Zahájení, odborné přednášky
11:30 Přestávka na občerstvení
12:00 Odborné přednášky
14:00 Předpokládané ukončení

Odborný garant semináře:

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Informace pro účastníky semináře

Datum a místo konání kurzu

21. 11. 2019 – ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost č. 136 (1. patro)

Účastnický poplatek

Pro členy STP 1700 Kč, pro ostatní 2200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, případné materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

  • Odborný recenzovaný časopis "Vytápění, větrání, instalace" – 5x ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
  • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
  • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
  • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.
Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011 / 0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři STP


 
 
Reklama