Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz

Společnosti pro techniku prostředí
člen českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA
Odborná sekce snižování hluku a vibrací

HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ

PRAHA - 7. ÚNORA 2006

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod.


Kurz je zaměřený na problematiku související bezprostředně s měřením hluku, vibrací, ale i dalších fyzikálních faktorů, a to s ohledem na ustanovení novely zákona č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, vydanou jako zákon č. 392/2005 Sb. s platností již od konce roku 2005. Tento kurz by měl účastníky seznámit konkrétněji s pojmy "autorizace" a "akreditace" ve smyslu zákona o veřejném zdraví v jeho platném znění a hlavně má za cíl podrobněji uvést vše potřebné pro přípravu k akreditaci (ČIA) nebo autorizaci (SZÚ), a to nejen víceosobních firem, ale i jednotlivců. Kromě přednášek, které budou informovat o konkrétních nutných krocích pro zdárné podání přihlášky k autorizaci nebo k akreditaci, bude dán i větší prostor pro diskusi, kde se předpokládají konkrétní dotazy více i méně informovaných účastníků v této oblasti. Cíleně je kurz zaměřen tak, aby se účastník mohl rozhodnout pro jednu ze 2 možností a zahájit vše potřebné k postupné realizaci.

Kurz je určen:

Zejména všem, kteří se zabývají měřením hluku, vibrací, osvětlení a dalších fyzikálních faktorů prostředí s tím, že od doby platnosti uvedené změny zákona o veřejném zdraví lze určitá měření (nejen v pracovním prostředí, ale i v komunálním prostředí) provádět pouze akreditovanými nebo autorizovanými fyzickými nebo právními osobami.

Časový Program kurzu:

08.30 Registrace účastníků
09.00 Informace vyplývající ze změny zákona o veřejném zdraví č. 392/2000 Sb. týkající se možnosti měření hluku, vibrací a dalších vybraných fyzikálních faktorů prostředí

Informace týkající se připravované změny NV 502/2000 v platném znění (původně měla být již v platnosti od 1. 1. 2006)
Ing. Olga Mikulová, ZÚ se sídlem v Praze
09.30 Autorizace - princip, příprava podkladů, vybrání setů, zpracování příručky jakosti a další
Ing. Ivan Horák, firma MONITORING (firma již úspěšně podala žádost se vším potřebným pro autorizaci)
11.30 Přestávka - občerstvení
12.30 Akreditace - princip, příslušná legislativa, výběr metod, příručka jakosti, řízená dokumentace a další
Ing. Libor Ládyš, firma ECOLA (jedná se o firmu s akreditací pro vybraná měření)
15.00 Předpokládané ukončení kurzu

Informace pro účastníky kurzu:

1. Datum a místo konání

7. 2. 2006 - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1190 Kč
- pro ostatní 1428 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. 1. 2006 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel./fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz.
Můžete rovněž využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Odborný garant kurzu

Ing. Olga Mikulová

Mediální partneři STP

  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama