Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář "Nové normy v oblasti denního a sdruženého osvětlení"

Název akce: Nové normy v oblasti denního a sdruženého osvětlení
Druh akce: Odborný seminář
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí - člen Českého svazu vědeckotechnických společností, člen REHVA - odborná sekce osvětlení
Datum konání: 9. listopad 2006
Místo konání: Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10
Vložné: pro členy STP - 1071,- Kč
pro ostatní - 1309,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: -

TÉMATA SEMINÁŘE:

  • Novelizace ČSN 730580-1 Denní osvětlení budov - základní požadavky
  • Novelizace ČSN 730580-2 Denní osvětlení obytných budov
  • Novelizace ČSN 360020-1 Sdružené osvětlení - základní požadavky
  • Nová norma ČSN 360011-1 Měření osvětlení vnitřních prostorů - základní ustanovení
  • Nová norma ČSN 360011-2 Měření denního osvětlení

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými nebo již platnými změnami v normách v oblasti denního a sdruženého osvětlení. U norem připravovaných mohou účastníci semináře uplatnit svoje připomínky a zkušenosti s uvedenou problematikou a ovlivnit tak dopracování těchto norem.

SEMINÁŘ JE URČEN:

Určeno pro osoby a firmy zabývající se výpočtem, měřením a posuzováním denního osvětlení - pro projektanty, architekty, pracovníky hygienické služby a ostatních orgánů státní správy, které se problematikou denního osvětlení a oslunění zabývají.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Ing. Tomáš Maixner, Ing. Jiří Slezák

ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE:

09.30 Registrace účastníků
10.00 Zahájení semináře

Informace o navržených změnách v ČSN 730580-1 a 2, diskuse
12.00 Přestávka
13.00 Informace o navržených změnách v ČSN 360020-1 a diskuse
14.00 Změny v normách o měření osvětlení
15.00 Předpokládané ukončení semináře

ODBORNÝ GARANT SEMINÁŘE:

Ing. Jan Kaňka, Ph.D.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

9. 11. 2006 - Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, Praha 10.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Želivského, pěšky směr Soběslavská ulice, projít klenutým průchodem pro pěší a sestoupit po schodech do ulice Votická, která vede stále rovně přímo před vrátnici ústavu.

2. Účastnický poplatek

- pro členy Společnosti pro techniku prostředí 1071 Kč
- pro ostatní 1309 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Účastnický poplatek bude použit k uhrazení nákladů spojených s organizací semináře. Občerstvení nebude v rámci semináře poskytnuto, ale je k dispozici v bufetu nebo v závodní jídelně v budově. Sborník nebude vydán.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP


 
 
Reklama