Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Větrání škol v souvislostech

Společnost pro techniku prostředí,
odborná sekce Klimatizace a větrání

si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář

Větrání škol v souvislostech

23. listopadu 2016

Masarykova kolej, ČVUT v Praze, Thákurova 1, Praha 6


 

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v problematice větrání škol se zaměřením na větrání učeben. Na semináři budou předneseny příspěvky týkající se očekávaných změn v právních předpisech i požadavků na větrání škol v rámci dotačních titulů (zejména OPŽP). Komentován bude metodický pokyn pro návrh větrání škol včetně energetického posuzování školských budov pro účely získání dotačního titulu. Dílčí přednášky budou zaměřeny na reálnou potřebu energie pro větrání, provozní náklady, ochranu proti radonu a protihluková opatření. V rámci semináře budou představeny příklady některých úspěšných i méně úspěšných realizací nuceného větrání ve školských budovách. Nedílnou součástí semináře budou i technické informace dodavatelů vzduchotechnických zařízení určených pro větrání škol.

doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. odborný garant semináře

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Program semináře

08:30Prezence účastníků
09:00Zahájení semináře
Aktuální stav právních předpisů v ČR
– Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav
Udržitelné prostředí ve školních učebnách
– Ing. Otakar Pump, Elektrodesign Ventilátory
OPŽP a větrání škol
– Ing. Bohdan Polák, SFŽP
Pilotní realizace decentrálního větrání v učebně ZŠ
– Ing. Martin Bažant, MBA, Atrea
Metodický pokyn pro větrání škol
– doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze
Měření CO2 v učebnách škol a možnosti použití měřicí techniky
– Jakub Pavlica, Comet System
Energetický posudek
– Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
Větrací jednotky Lossnay jako alternativa pro větrání škol
– Ing. Jindřich Hvížďala, M–tech
Náklady na větrání učeben
– Ing. Marek Begeni
Praktické zkušenosti – příklady
– doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze
Distribuce vzduchu ve školní třídě s použitím větrací jednotky 2VV
– Ing. Jaroslav Chlup, 2VV
Systémové větrání školních budov
– Ing. Karel Soukup, Systemair
Větrání škol s minimálními požadavky na navazující profese
– Ing. Róbert Tuharský, Sokra
Možnosti technického řešení větrání školských budov
– Ing. Helena Křišíková, Ph.D., Regulus
Radon do škol nepatří
– Ing. Ivana Fojtíková, SÚRO
Distribuce vzduchu ve školách textilními vyústkami
– Ing. Lukáš Kadrmas, Příhoda
Hluk v chráněném prostoru škol
– Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., ČVUT v Praze
Nová generace větracích jednotek ComfoAir Q a hygienické rozvody vzduchu
– Ing. Roman Šubrt, Zehnder Group CR
14:55Závěr – představení nové publikace
– doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze
15:00Předpokládaný závěr semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 16. 11. 2016.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel.: 221 082 353
E-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

Informace pro účastníky

1. Datum a místo konání semináře

23. 11. 2016 – ČVUT v Praze, Masarykova kolej, Kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 400 Kč, pro ostatní 1100 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 16. 11. 2016.

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V místě konání semináře je možné využít hotelových služeb.

Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.

Upozorňujeme na omezené možnosti volného parkování, doporučujeme použít MHD, stanice metra A – Dejvická.

V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská – www.garazedejvice.cz.

Partneři semináře

 
 
Reklama