Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na kurz "Vytápění 2008"

Název akce: KURZ VYTÁPĚNÍ 2008
Druh akce: odborný kurz
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Vytápění
Datum konání: dvě třídenní části 26. - 28. května a 2. - 4. září 2008
Místo konání: Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Vložné: členové STP - 7900 Kč, ostatní 8900 Kč
Hodnocení ČKAIT: Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT činných ve výstavbě s bodovým ohodnocením 3 akreditační body.

INFORMACE O KURZU:

Kurz je určen:

zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě a provozovatelům otopných soustav. Je ideální jako ucelená příprava k autorizačním zkouškám. Kurz je připravován jako součást celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru vytápění, kteří mají již určité technické znalosti a chtějí být průřezově informováni o problematice vytápění.

Témata přednášek:

Jednotky, klimatické poměry a pohoda prostředí. Výpočet otopného příkonu a potřeby tepla. Otopná tělesa. Teplovodní otopné soustavy konvekční (konstrukční provedení). Hydraulická stabilita otopných soustav. Výměníkové stanice - druhy, použití. Komíny. Regulace vytápěcích zařízení. Příprava teplé vody. Alternativní zdroje energie. Teplovodní otopné soustavy sálavé.

Přednášející:

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jiří Doubrava, Dr. Ing. Petr Fischer, Ing. Antonín Chyba, Ing. Vladimír Jirout, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Jan Mareš, Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Petr Šerks, Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Odborný garant kurzu : doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

ČASOVÝ ROZVRH KURZU

1. část kurzu:

pondělí 26. 5. 2008 08.30 Registrace účastníků
  09.00 Zahájení, přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

úterý 27. 5. 2008 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

středa 28. 5. 2008 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

2. část kurzu:

úterý 2. 9. 2008 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

středa 3. 9. 2008 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 - 15.30 Přednášky

čtvrtek 4. 9. 2008 08.00 Přednášky
  12.00 Oběd
  12.40 Přednášky
  14.00 Test
  15.00 Zakončení kurzu

Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Místo a datum konání

Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, místnost č. 417.
Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku) nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

26. - 28. května a 2. - 4. září 2008. Délka kurzu je dvakrát tři dny tj. celkem šest dnů.

2. Účastnický poplatek

pro členy Společnosti pro techniku prostředí 7.900,-
pro ostatní 8.900,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu, obědy, publikace:

1) Bašta, Kabele: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta 1. STP 2001, 77 stran
2) Bašta a kol.: Výkresová dokumentace ve vytápění - sešit projektanta 2. STP 2001, 53 stran
3) Jirout a kolektiv: Příprava teplé vody - sešit projektanta 3. STP 2007, 68 stran.
4) Doubrava a kolektiv: Regulace ve vytápění - sešit projektanta 6. STP 2007, 181 stran.
5) Kotrbatý: Průmyslové otopné soustavy - sešit projektanta 7. STP 2000, 64 stran.
6) Bašta: Otopné plochy - kniha. ČVUT 2000.

Na základě vyplnění a zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou uhradíte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, var. symbol = č. faktury.

4. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

5. Doporučené ubytování

Přímo v budově konání kurzu na Novotného lávce (levné, bez snídaně, omezený počet míst) - tel.: 221 082 331. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4 (na metru "C" blízko centra) - tel.: 261 092 333. V případě zájmu si prosím zajistěte rezervaci telefonicky přímo v hotelu, kde také ubytování uhradíte.

6. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

7. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

8. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

9. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí

Mediální partneři STP:

   

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení.
 
 
Reklama